Når ”far, mor og børn” går af mode – får unge med autisme en plads i samfundet

Autister i samfundet

Vi har oplevet det før – generationsskiftet, hvor generelle forståelser pludselig bliver udfordret og ungdommen viser tænder. Den generelle opfattelse af køn, seksualitet og identitet er blevet ændret siden mor og far var unge, og i dag er antagelsen om kvindelig- og mandlige idealer skiftet ud med transkønnet, non-binære, homo-, bi- eller panseksuelle.

En undersøgelse fra Autisme Ungdom peger på at hele 47% af mennesker med autsimespektrumforstyrrelser (ASF) er IKKE- heteroseksuelle, mens 15 % er ikke-ciskønnede – det vil sige de er enten transpersoner, nonbinære eller på anden vis mellem køn. Når unge med ASF er så kraftigt repræsenteret i nye tilgang til seksualitet og kønsidentitet er det vigtigt at være opmærksom på, at disse unge ofte kan have svært ved at finde frem til en kønsidentitet, grundet manglende ligesindede at afspejle sig i.

Læs mere: Hvad er autisme? – https://incitaskolerne.dk/hvad-er-autisme/

Seksualitet er en vigtig del af ungdommen

Seksualitet spiller en vigtig rolle i dannelsen af unges identitet, og forskning tyder på at unge med ASF ofte har svært ved at danne en kønsidentitet, ift. neurotypiske unge. Det skyldes at unge med ASF ofte ikke kan identificere sig med deres biologiske køn, eller ikke føler deres køn repræsenteret i samfundet.

Mennesker med ASF senmodnes ofte i sociale relationer, derfor kan det være svært at finde ligesindede at spejle sig i. Når unge begynder at få øjnene op for hinanden og teenagegramseriet rigtig går i gang, står den unge med autisme ofte ved siden af og forstår ikke hvorfor legetøj ikke er IN mere, eller hvorfor det pludselig er vigtigt med make up. Rolle legene er ikke længere en leg, men er blevet til rigtige forhold, hvor seksualiteten udforskes. Unge med AFS har nedsat forestillingsevne og kan ikke forstille sig hvordan det er at indgå i seksuelle udfoldelser, før det er afprøvet. Dermed opstår der en skævvridning for den unge med ASF, grundet manglende erfaring; for hvordan kan man vide om man er mor, far eller noget midt i mellem, når det ikke er afprøvet.

Den manglede erfaring kan påvirke de unges seksuelle sundhed negativt, idet de i forvejen ofte er mere sårbare. F.eks. kan de opleve stress, forårsaget af deres vanskeligheder i forhold til kærlighedslivet og manglende forståelse for egen identitet.

LGBT+ er et frirum for unge med ASF:

Autistiske mennesker føler sig ofte mindre bundet af kulturelle normer, måske fordi de ikke bygger på konkrete data og faktuel viden som når det gælder køn og seksualitet, det kan være en del af forklaringen på, hvorfor personer med autisme er overrepræsenteret blandt LGBT+ personer” siger Heidi Thamestrup tidligere formand for Autismeforeningen.

I en ny generation, hvor man har en bredere forståelse for at kønsidentitet er foranderlig og noget man afsøger hele livet, er der bedre mulighed for at unge med ASF kan afprøve forskellige kønsidentiteter, i deres søgen på at finde dem selv. Det kræver massiv information og anerkendelse af de unges ”nye” tilgange til seksualitet og kønsidentitet, at klæde de autistiske unge på til seksuel udfoldelse på forskelligvis.

Seksualundervisning er blev et obligatorisk fag på bl.a. STU-området. Her klædes udsatte unge på til hvordan de kan navigere i et moderne samfund, med nye kønsforståelser og seksuelle normer. De må ikke stå på bar bund når forelskelsen og forvirringen rammer og drifter overtager deres krop-, derimod skal de føle sig oplyste og klædt på til at turde lade sig blive spundet ind i kærlighedens- og drifternes spind og turde stå ved hvem de er når de kommer dertil.

Det danske samfund stræber mod at inkluderer udsatte mennesker på bedste vis. I skolen og på arbejdspladsen m.m., som skal sikre alle individer den bedst mulige levestandard. Summa summarum er kønsidentitet og seksuel udfoldelse en vital del af menneskets udvikling, hvorfor vi som samfund bør anerkende forskellige kønsidentiteter og seksuelle udfoldelsesmuligheder. Dette for at støtte unge i deres vej til selvstændighed og samtidig forebygge mange autistiske unge tillægs diagnoser som depression, angst og skoleværing, ved at have en forstående og oplysende tilgang til deres seksuelle overbevisninger og tage de oprindelige kønsroller op til revurdering, hvis det kan sikre ungdommens seksuelle sundhed.

Læs om i denne artikel:

Flere artikler

Vil du gerne læse mere?

Unge stu elever med akvarie

Når stu passer bedre end gymnasium

I Danmark er der heldigvis mange veje til uddannelse og fremtidig karriere. En Ungdomsuddannelse er afgørende for at unge tilegner sig færdigheder, som de har