Økonomisk støtte til unge med funktionsnedsættelser

Søger støtte på computeren

For mange familier med børn og unge med funktionsnedsættelser kan det virke som en uoverskuelig opgave at søge økonomisk støtte i kommunen.

I denne artikel vil vi udforske denne kompleksitet- det er afgørende at vide, at bag de udfordringer og undersøgelser, der ofte er forbundet med disse situationer, ligger der et hav af muligheder.

Børn og unge med handicap fortjener præcis det samme som alle andre – muligheden for at opnå deres potentiale, blive værdsat og anerkendt som vigtige individer i vores samfund. Ved at få styr på processen og ansøge om den nødvendige støtte, kan vi hjælpe med at omsætte disse muligheder til virkelighed for børn og unge med funktionsnedsættelser.

Betydning af social inklusion

Funktionsnedsættelser og handicaps kan have mange forskellige former og have en betydelig indvirkning på livet for børn og unge. Disse udfordringer kan være fysiske og fx begrænse mobilitet og evnen til at udføre visse daglige opgaver. De kan også være udviklingsforstyrrelser, neurologiske eller psykiske og påvirke fx kommunikationsevner, sociale interaktioner, læring og evnen til at håndtere stress.

Udfordringerne for unge med funktionsnedsættelser kan række ud over det individuelle. De kan også møde strukturelle barrierer i samfundet, der forhindrer fuld deltagelse i uddannelsessystemet, arbejdsmarkedet og sociale aktiviteter. Dette kan føre til isolation, lavt selvværd og en følelse af formålsløshed.

Derfor er det afgørende at yde støtte til disse unge med handicap og funktionsnedsættelser. Uden tilstrækkelig støtte risikerer vi, at de unge ikke kommer i uddannelse og job. Men med de rette støttemekanismer kan de overvinde deres udfordringer, realisere deres fulde potentiale og positivt bidrage til samfundet. Funktionsnedsættelser kan præsentere udfordringer, men de definerer ikke, hvad disse unge er i stand til at opnå.

Læs mere om: Hvad er STU? – denne store guide kan klæde dig på til at forstå meget mere om denne uddanelsesform.

Økonomisk støtte – hvordan kan kommunen hjælpe?

Hvis dit barn eller unge har en funktionsnedsættelse, kan dette medføre ekstra omkostninger og udfordringer i hverdagen. Heldigvis findes der økonomisk støtte i kommunen, som kan lette denne byrde.

Her er nogle eksempler på, hvad der kan gives støtte til:

Merudgifter jf. Servicelovens §41

Hvis dit barn er under 18 år og har en funktionsnedsættelse eller en alvorlig/langvarig sygdom, har din familie mulighed for at ansøge om dækning af merudgifter, herunder medicin, transport og specialkost.

Kompensation for Tabt Arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens §42

Hvis der i familien er børn eller unge op til 18 år med en betydelig og varig nedsat funktionsevne eller en indgribende, kronisk og langvarig sygdom, kan der søges tabt arbejdsfortjeneste, hvis du som forælder er nødt til at stoppe helt eller delvist med dit arbejde for at tage dig af dit barn. Dette kan give din familie en mere stabil tilværelse og forhindre forværring af dit barns funktionsnedsættelse.

Særlige dagtilbud, klubtilbud mv jf. Servicelovens §32

Til børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for hjælp eller særlig støtte kan der søges om hjælp i form af særlige dagtilbud, klubtilbud eller fx hjemmetræning ved forældre.

Ligebehandlingsloven forbyder forskelsbehandling på grund af handicap. §1 omhandler ligebehandling.

Hvordan søger du?

For at indlede processen skal du kontakte din kommune. Sammen vil I foretage vurdering af den støtte, der kan ydes. Hvis du støder på udfordringer i samarbejdet med kommunen, kan ekstern støtte og rådgivning måske gøre en forskel. Det kan fx være i en patientforening eller en interesseorganisation.

Ved at have en god forståelse af dine rettigheder og muligheder kan du lettere navigere i systemet og få den nødvendige støtte til dit barn og din familie. Det kan virke overvældende, men husk, at din kommune og støtteorganisationer er klar til at hjælpe dig.

Skoler og uddannelsesinstitutioners rolle

Skoler og uddannelsesinstitutioner spiller en afgørende rolle i støtten til unge med funktionsnedsættelser.

Incitaskolerne tilbyder en bred vifte af ressourcer, herunder individuelt tilpassede læringsplaner og en integreret tilgang, der kombinerer undervisning med støtte til sociale og følelsesmæssige færdigheder. Vores socialrådgivere på Incitaskolerne kan støtte den unge og familien med kontakten til kommunen.

Vores lærere, fysioterapeuter, socialrådgivere, psykologer og andet personale er uddannet i arbejde med en mangfoldighed af funktionsnedsættelser og er dygtige til at skabe et inkluderende og støttende læringsmiljø.

Læs om i denne artikel:

Flere artikler

Vil du gerne læse mere?

Unge stu elever med akvarie

Når stu passer bedre end gymnasium

I Danmark er der heldigvis mange veje til uddannelse og fremtidig karriere. En Ungdomsuddannelse er afgørende for at unge tilegner sig færdigheder, som de har