Hvordan STU skoler støtter elever med forskellige læringsbehov

Glader elever på STU

Tilpasset læreplan på STU: Forstå elevernes unikke behov

På Incita Skolerne prioriteres det højt at forstå og imødekomme hver enkelt elevs unikke læringsbehov. Dette kræver at vores undervisere er har en pædagogisk eller lærerfaglig uddannelse og efteruddannelse fra specialområdet. Vores dedikerede undervisere på STU’en arbejder tæt sammen med eleverne for at udvikle tilpassede læringsplaner, der tager højde for elevens styrker, interesser og udfordringer. For en elev med autisme på STU kan dette inkludere specialtilpassede pauser og visuelle støtter, mens en elev med ADHD på STU’en kan have brug for en mere struktureret dag med klare forventninger og mål. Disse tilpassede planer sikrer, at hver STU elev får den nødvendige støtte til at trives og nå sit fulde potentiale i uddannelsesforløbet.

Læs mere: Hvad er STU – https://incitaskolerne.dk/hvad-er-stu/

Fleksible undervisningsmetoder på STU Skoler: Skabt til variation

Vi forstår, at ikke alle elever lærer på samme måde, og derfor er vores undervisningsmetoder designet til at være så fleksible som muligt. Vores lærere anvender en bred vifte af undervisningsstrategier, der matcher elevernes forskelligartede læringsstile og -behov. Det kan indebære brug af visuelle hjælpemidler, praktiske aktiviteter eller teknologi for at understøtte indlæringen. Vi har også et stærkt fokus på at støtte elever med særlige behov, gennem en-til-en undervisning, små gruppeaktiviteter og tilpassede ressourcer, alt sammen for at sikre, at hver elev har de bedste betingelser for at lykkes i deres uddannelse.

Sociale færdigheder og personlig udvikling

På STU-skolerne lægger vi stor vægt på at udvikle elevernes sociale færdigheder og personlige kompetencer. Livsduelighed og trivsel afhænger ikke kun af faglige præstationer, men også af evnen til at navigere i sociale sammenhænge og forstå sig selv. Gennem forskellige aktiviteter og støtteprogrammer arbejder vi målrettet på at styrke elevernes sociale kompetencer og selvindsigt på STU’en. Dette omfatter gruppesessioner for at fremme samarbejde og kommunikation og refleksionsøvelser for at styrke selvbevidstheden. Alt sammen skaber dette et fundament for elevernes personlige og sociale udvikling på STU, som er essentielt for deres fremtidige liv og karriere.

Sikker og støttende læringsmiljø på STU skoler

STU-skolerne er fuldt ud dedikerede til at tilbyde et læringsmiljø, der både er trygt, sikkert og støttende. Vi stræber efter at skabe en atmosfære, hvor hver enkelt elev har mulighed for at trives. For at opnå dette, fokuserer vi på:

– Individuel tilpasning: At sikre, at hver elev har adgang til de ressourcer og den støtte, de har brug for.

– Fysisk rum: At tilpasse skolens fysiske rum for at imødekomme de individuelle behov, eleverne måtte have.

– Inkluderende kultur: At fremme en kultur, hvor forskellighed værdsættes og alle føler sig velkomne.

Vi forsøger at skabe et miljø, hvor eleverne ikke bare lærer, men også føler sig støttede og sikre.

Praktisk erfaring og erhvervsforberedelse

På STU er vi bevidste om vigtigheden af at forberede vores elever til arbejdslivet. Derfor lægger vi stor vægt på at tilbyde praktiske erfaringer og erhvervsforberedende programmer på STU’en. Eleverne får mulighed for at deltage i erhvervspraktik, hvor de kan anvende deres færdigheder i virkelige arbejdssituationer og få en fornemmelse af, hvad arbejdslivet indebærer. Vores erhvervskonsulent spiller en nøglerolle i dette, idet hun hjælper med at finde passende praktikpladser, sikrer den nødvendige støtte på arbejdspladsen og følger op med evalueringer efter praktikforløbet. Denne hands-on erfaring er uvurderlig for elevernes udvikling og forberedelse til fremtiden på STU-skolerne.

Forældresamarbejde på STU skoler: En teamindsats

På STU-skolerne betragter vi forældresamarbejde som en vital del af vores pædagogiske tilgang. Vi tror på, at en tæt dialog mellem skole og hjem (bo-sted) kan gøre en verden til forskel for elevernes trivsel og udvikling på STU’en. Så vidt muligt inddrager vi forældre i processen gennem regelmæssige møder, jævnlig kontakt, statusopdateringer og ved at være en del af beslutningstagningen omkring deres unges uddannelsesforløb på STU. Vi samarbejder med forældre eller bo-steder om at støtte eleverne i en selvstændiggørelse frem mod voksenlivet. I den tilbagevendende omhu med at finde den rette balance mellem krav og støtte ift. den enkelte unge, er forældre eller bo-steder vigtige samarbejdspartnere. Hjemmet har afgørende vigtige informationer, indsigt og erfaringer med elevens reaktioner og trivsel set i et helhedsorienteret perspektiv. Det er vores mål at opbygge et partnerskab, hvor alle parter arbejder sammen for at sikre elevens udvikling.

En fremtid fuldt af muligheder

Særlig tilrettelagt ungsomsuddannelser spiller en afgørende rolle i at støtte elever med forskellige læringsbehov. Gennem tilpassede læringsplaner, fleksible undervisningsmetoder, fokus på sociale færdigheder og personlig udvikling, et sikkert og støttende læringsmiljø, praktisk erfaring og erhvervsforberedelse, samt et tæt samarbejde med forældre, sikrer vi, at hver elev får de nødvendige værktøjer og støtte til at trives i deres uddannelse og fremtidige liv. På STU-skolerne er vi forpligtede til at skabe et inkluderende og støttende læringsmiljø, der imødekommer hver enkelt elevs unikke behov og potentiale.

Læs om i denne artikel:

Flere artikler

Vil du gerne læse mere?

Unge stu elever med akvarie

Når stu passer bedre end gymnasium

I Danmark er der heldigvis mange veje til uddannelse og fremtidig karriere. En Ungdomsuddannelse er afgørende for at unge tilegner sig færdigheder, som de har