Efter stu: Muligheder for unge med særlige behov

Spørgsmål efter stu

Efter stu: Muligheder for unge med særlige behov Formålet med denne artikel er at belyse de ressourcer og støttemuligheder, der er til rådighed for den unge, når stu’en er slut.  Når den unge afslutter sin 3-årige stu markerer dimissionsfesten samtidigt en vigtig overgang, ofte til et mere selvstændigt liv: måske i egen bolig, måske med […]

Maskering hos personer med autisme: En social tilpasningsstrategi

Maskering hos personer med autismespektrumforstyrrelser udgør et komplekst fænomen, hvor personen bevidst tilpasser sin adfærd og kommunikation for at navigere i sociale sammenhænge, og spejle den neurotypiske adfærd. Maskering involverer en tilpasning af neurotypiske adfærdsmæssige mønstre og en tilsyneladende nedtoning af autistiske træk. Maskering kan gå ud over det umiddelbart observerbare og involverer ofte en […]

Når stu passer bedre end gymnasium

Unge stu elever med akvarie

I Danmark er der heldigvis mange veje til uddannelse og fremtidig karriere. En Ungdomsuddannelse er afgørende for at unge tilegner sig færdigheder, som de har brug for i voksenlivet. Rigtig mange unge ser gymnasiet, som det naturligste valg, men der findes andre alternativer – og for nogle unge mennesker vil det være en rigtig god […]

Autisme og seksualitet: Ny stu-aftale prioriterer seksualundervisning

Ude med vennerne

Seksualitet er en grundlæggende del af alle menneskers basale behov og personlighed. Det enkelte individs seksuelle forståelsesramme afhænger af dets livsvilkår såsom religion, kultur, omgangskreds m.m. Disse udefra kommende faktorer påvirker den enkeltes seksualitet gennem opvækst, men er skiftbarer og kan ændre sig i takt med livets udvikling. Unge med fysiske og kognitive udfordringer, som […]

Årstidernes Fag på Center for Autisme

Elever udenfor til Årstidernes fag

Et af de fag der tilbydes på Center for Autismes STU er Årstidernes fag. Faget har kørt i en årrække og har efterhånden fundet sin form. Årstidernes fag tager udgangspunkt i naturen og årstiden og selvfølgelig i den gruppe af elever der har valgt faget. Valgfaget strækker sig over en hel dag, og som oftest […]

Stu-lovgivning 2023: Forstå den nye lov her

stu lov

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse – stu er en vital del af det danske uddannelsessystem, designet til at imødekomme behovene hos unge med særlige udfordringer. Denne uddannelsesform tjener som en bro til voksenlivet for disse unge, idet den tilbyder dem færdigheder og kompetencer, der er nødvendige for at navigere i et komplekst samfund. I maj 2022 annoncerede […]

Stu: Specialuddannelse for unge med autisme og skolevægring

Børn på Stu med skolevægring

Der er stort pres på ungdommen ift. uddannelse. Herunder en forventning om at størstedelen af unge som minimum tager en ungdomsuddannelse. Dog er det ikke alle unge som bare kan gå videre i et uddannelsessystem efter 9 klasse. Omkring 15% af børn og unge tillægges diagnoser, som autsimespektrumforstyrrelser, ADHD, angst, depression m.m., gennem folkeskoletiden. For […]

Hvad er autisme? Viden om en gennemgribende udviklingsforstyrrelse

Ung med autisme

Hvad er autisme? Autisme kan beskrives forskelligt,- alt efter om det beskrives fra et diagnostisk perspektiv, eller alternativt beskrives af personen med autisme selv. Denne artikel er skrevet af Incitas autismekonsulent i samarbejde med en gruppe af unge autister fra et psykoedukationsforløb afholdt af Incita center for Autisme århus. Den psykiatriske forståelse Siden man i […]

Hvordan STU skoler støtter elever med forskellige læringsbehov

Glader elever på STU

Tilpasset læreplan på STU: Forstå elevernes unikke behov På Incita Skolerne prioriteres det højt at forstå og imødekomme hver enkelt elevs unikke læringsbehov. Dette kræver at vores undervisere er har en pædagogisk eller lærerfaglig uddannelse og efteruddannelse fra specialområdet. Vores dedikerede undervisere på STU’en arbejder tæt sammen med eleverne for at udvikle tilpassede læringsplaner, der […]

Når ”far, mor og børn” går af mode – får unge med autisme en plads i samfundet

Autister i samfundet

Vi har oplevet det før – generationsskiftet, hvor generelle forståelser pludselig bliver udfordret og ungdommen viser tænder. Den generelle opfattelse af køn, seksualitet og identitet er blevet ændret siden mor og far var unge, og i dag er antagelsen om kvindelig- og mandlige idealer skiftet ud med transkønnet, non-binære, homo-, bi- eller panseksuelle. En undersøgelse […]