incitaskolerne

En STU der uddanner unge respektfuldt, kærligt og ambitiøst

Se hvad eleverne siger 😉

 

Hvad er Incitaskolerne?

Incitaskolerne omfatter 2 STU’er (STU = Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) ved Sydhavn og ved Center for Autisme i Herlev. Vi råder over førende og avancerede hjælpemidler og gode fysiske rammer til en lang række special målgrupper. Samlet driver vi STU’erne med et metodisk og fagligt fokus på:

Sundhed

Fællesskab

Job & uddannelse

Vi uddanner unge respektfuldt, kærligt og ambitiøst, så du får kompetencer, som kan bruges i livet efter dit 3-årige STU-forløb. Det er en blanding af undervisning, praktisk arbejde og praktik i forskellige virksomheder.

Incitaskolen Sydhavnen

Incitaskolen Center for Autisme

Om Incitaskolerne

Besøg os

 

Besøg os

 

Fag og aktiviteter

Fællesskaber og venskaber

Vejen til uddannelse og arbejde

Unge og virksomhederne

Incitaskolerne har stort fokus på at vise alle elever vej til et voksenliv med arbejde og uddannelse. Gennem vores samarbejde med hundredevis af arbejdspladser finder vi gode match, så unge kan lære noget og få en passende mængde succesoplevelser og udfordringer på en virksomheder. Det inspirerer de unge til fremtiden.  

 

 

Udslusningsplan med jobmål

Allerede første år etablerer vi praktikker, som vi løbende følger op på. Vi laver en udslusningsplan med jobmål og anbefaler yderligere uddannelse og ting, der kan prøves af på arbejdsmarkedet. Vi inddrager de unge, deres netværk og prioriterer samarbejdet med kommunen højt for at skabe de bedste vilkår for de unge, så de kommer godt videre efter STU.

Social inklusion med fast kontaktlærer og elevsamarbejde
Vi samarbejder godt med FORÆLDRE, VÆRGER, MYNDIGHEDER OG SUNDHEDSSEKTOR
GRUNDIG STØTTE i at FINDE, vælge og prøve JOBS & uddannelse
MASSER AF HYGGE OG fysisk aktivitet

Incita STU 3-årig plan

Uddannelse og praktik

1. år: Inspiration

Vi samarbejder med dig om at undersøge dine drømme, interesser og ønsker om job i fremtiden. Vi hjælper også med at vejlede om hvad der kunne være realistisk og tilbyder muligheder for praktik, hvor du kan prøve at lave noget og have succes på en arbejdsplads. 

2. år: Øve kompetencer

Hvad kan du, og hvad skal du træne for at komme hen til det job og det liv, du drømmer om? Nu har vi erfaringer fra, at du var i praktik, og vi laver en udslusningsplan. I den er der forslag til jobs og uddannelse, som du har mulighed for at opnå og gennemføre.

3. år: Realisering

Nu tager vi et skridt tættere på at realisere dine ønsker for job. Vi finder arbejdspladser med gode jobmuligheder, hvor du kan komme i praktik. Undervejs undersøger vi sammen med dig og din arbejdsgiver, dine styrker og udfordringer i forhold til et job i dit voksenliv.

Fagbeskrivelser

Dagligdagen består af mindst 21 timer/uge med aktiviteter fra 6 fagområder, se nedenfor. Skemaet laves individuelt på baggrund af den unges uddannelsesplan.

Sociale fag

Læs mere
 • Madlavning
 • Sexualvejledning
 • Netværk og Relationer
 • Samarbejde
 • Kommunikation
 • Konflikthåndtering

Personlige fag

Læs mere
 • ADL træning
 • Sanseintegrationstræning
 • Bo træning
 • Privat økonomi
 • Digitale borger
 • Kost edukation
 • Mindfulness
 • Psyko edukation
 • Fysisk træning

Job uddannelse praktik

Læs mere
 • Uddannelsesafklaring
 • Praktik i Incita
 • Praktik i virsomhed
 • Hjertepraktik (vi hjælper andre, fx besøgsven på plejehjem)
 • Undervisning i brancheinspiration, arbejdspladsnormer, CV, ansøgning
 • Virksomhedsbesøg
 • Teoriundervisning til kørekort

Interesse & fritid

Læs mere
 • Træværksted
 • Kreativt værksted
 • Brætspil
 • Mediefag
 • Netcafé
 • Musik
 • Yoga
 • Foto
 • Billedkunst
 • Gåture
 • Naturudflugter

Kerne-fag

Læs mere
 • Dansk
 • Matematik
 • Samfundsfag
 • Engelsk
 • IT, sociale medier, kommunikation
 • Historie
 • Geografi

Alment dannede fag

Læs mere
 • Lejrture
 • Museumsbesøg
 • Natur, kultur og ture ud af huset
 • Fællesspisning
 • Førstehjælp

Brancher & praktik

Køkken

Café, Restaurant og Bar

Supermarkedet

Butikker

Gartner

Pedel og Ejendomsfunktioner

Håndværker

IT, Computer og Medier

Rengøring og Service

Lager

Hotel

Transport

Industri

Jern, Metal og Mekaniker

Kontor

Social og Sundhed

Kom i kontakt

Den bedste måde at finde en god STU er at komme ud på besøg. Kontakt os gerne for en aftale.

Incitaskolen Sydhavn
Ellebjergvej 52, 3. sal
2450 København SV

Skoleleder for Incitaskolen Sydhavnen
Anja Clausen
telefon 4189 5341
acl@incita.dk

Skoleleder for Incitaskolen Center for Autisme
Kathrine Christensen
telefon 4189 5353
kch@incita.dk

Incitaskolernes lokaler på Østerbro i Svanemøllehallen
Østerbrogade 240
2100 København Ø

Kom i kontakt

Den bedste måde at finde en god STU er at komme ud på besøg. Kontakt os gerne for en aftale.

Incitaskolen ligger tæt på Sjælør Station.

Hvis du kommer i bil: Der er gratis parkering og masser af pladser på Haydnsvej og Ellebjergvej. Brug ikke p-pladsen, det er for registrerede biler.

Incitaskolen
Ellebjergvej 52, 3. sal
2450 København SV

Skoleleder for Incitaskolen Center for Autisme
Kathrine Christensen
telefon 4189 5353
kch@incita.dk

Skoleleder for Inictaskolen Sydhavnen
Anja Clausen
telefon 4189 5341
acl@incita.dk

Incitaskolen

Ellebjergvej 52, 3. sal
2450 København SV

Kathrine Christensen

Skoleleder for Incitaskolen Center for Autisme
telefon 4189 5353
kch@incita.dk

Anja Clausen

Skoleleder for Incitaskolen Østerbro
telefon 4189 5341
acl@incita.dk