Fællesskaber og venskaber

Venskaber og fælleskaber

På Incita stu tror vi på, at fællesskabet styrker dig fagligt og socialt, og vi gør mange ting for at skabe en rummelig og inkluderende skolekultur. Vi bruger tid på at lære hinanden at kende og på at tale med hinanden, både for at komme godt i gang, for at have det godt, og fordi det øger chancerne for at alle elever kan klare sig selv efter stu.

Alle unge får en fast kontaktlærer med ansvar for din trivsel. 

Vi samles hver dag til fælles morgenmad og fælles frokost. 

Eleverne mødes hver uge fælles samtale (også kaldt unge-gruppen). Lærerne hjælpe med at sætte gang i samtalerne, men det er i høj grad eleverne, der vælger emner at tage fat på. Guppens samtaler giver stor forståelse for hinanden og er væsentlig for skabelsen af en inkluderende og rummelig kultur på stu’en.

Når vi træner, er det meget ofte gruppeorienterede øvelser og spil, fx cirkeltræning, boldspil, floorball, dans og fysiske fælleslege. Om sommeren går vi gerne ud og spiller rundbold.

Vi tager jævnligt på ture ud af huset sammen, og har også tilbagevendende traditioner, fx lejrskoler og sommerfest. Ved afslutningen af 3. år er de unge med til at planlægge dimissionsfesten for sig selv og deres familier.  

Incitaskolerne har et elevråd, som omfatter repræsentanter for eleverne sammen med lærere.

Kontaktlæreren møder eleven hver uge og sikrer, at eleven trives på skolen. Inden start på skolen vil kontaktlæreren invitere elev til møde med forældre, UU-vejleder og evt. andre relevante kontaktpersoner.  

Elever på på den blå planet