Medarbejderne på Incitaskolerne

Medarbejderne på Incitaskolen Sydhavnen

Anja - leder på stu

Anja Clausen

Leder af Incitaskolen Sydhavnen

Jeg har arbejdet i Incita siden 2006, og har bla. været leder af Incitas ungeindsats på beskæftigelsesområdet. Jeg er oprindeligt uddannet socialrådgiver, har efteruddannelse indenfor den løsningsfokuseret samtale og kognitiv coach uddannelse, samt Diplom i ledelse.

Tlf. 41 89 53 41
Mail: acl@incita.dk

Geske

Ida Geske Pingel Nyholm

Uddannelseskoordinator

Ida Geske Pingel Nyholm, Uddannelseskoordinator Geske er oprindeligt uddannet lingvist fra Aarhus Universitet, men blev tidligt selvstændig indenfor vin og specialiteter fra Italien.

Siden blev hun uddannet som Uddannelses- og Erhvervsvejleder fra DTU, hvor hun blev færdig i 2005. Geske har arbejdet i Incita i 22 år, først indenfor beskæftigelsen, de sidste tre år på Incitaskolen Sydhavn.

Geske underviser i uddannelses- og erhvervsvejledning og kørekortteori, vejleder i uddannelses- og erhvervsvalg, tilrettelægger specialkurser og finder individuelt tilpassede praktikker til eleverne.

Tlf: 27 11 17 45
Mail: gny@incita.dk

Medarbejder på stu

Tobias Holst

Lærer

Jeg er uddannet lærer med linjefag i dansk, samfundsfag og specialpædagogik. Jeg har tidligere arbejdet på dagbehandlingsskoler og i folkeskolen.

På Incitaskolen underviser jeg i dansk, engelsk, samfundsfag, historie og kristendomskundskab.

Tlf: 27 80 15 42
Mail: tho@incita.dk

Medarbejder på stu

Camilla Skat Brandt Hansen

Lærer

Uddannet socialrådgiver.

Tidligere har jeg arbejdet på opholdssteder for unge med psykosociale udfordringer, diverse diagnoser og komorbiditet. Jeg har arbejdet som hjemmevejleder, kontaktperson, aflaster, familiebehandler og støtte i skoleregi i 1:1 opgaver. Jeg har herudover arbejdet inden for beskæftigelsesområdet med unge borgere.

På Incitaskolen underviser jeg i Ungegruppe, ADL og madlavning. Jeg er kontaktlærer og har en pædagogisk flyverfunktion hvor jeg bl.a. griber elever der har svært ved at indgå i undervisningen.

Tlf: 27 80 71 18
Mail: cbr@incita.dk

Tina Solheim

Tina Solheim

Lærer

Jeg er uddannet lærer med linjefag i dansk, billedkunst, madkundskab og håndarbejde. Derudover er jeg FVU lærer i dansk læsning samt Disko Fitness instruktør.

Tidligere har jeg arbejdet i folkeskolen, på VUC hvor jeg har undervist voksne tosprogede i FVU-læsning samt på brobygningsforløbet Way2Go, hvor jeg underviste unge med særlige behov.

På Incitaskolen underviser jeg i dansk, ADL, madlavning, billedkunst og fitness-dance.

Tlf: 41 89 53 48
Mail: tso@incita.dk

Sine

Sine Neuchs

Lærer

Jeg er uddannet lærer med linjefagene dansk, dansk som andetsprog, billedkunst og samfundsfag. Derudover har jeg en bachelor i samfundsfag.

Jeg er efteruddannet FVU-læselærer, ordblindelærer og yogalærer og har taget kurser om unge med diagnoser, konflikthåndtering og kognitiv samtalemetode.

På Incitaskolen underviser jeg i dansk, ordblindeundervisning, billedkunst og samfundsfag.
Jeg har tidligere arbejdet med undervisning af unge og voksne med ADHD samt været FVU-lærer i et brobygningsforløb for unge ml. 18-30 år.

Tlf. 25 97 34 91
Mail: sne@incita.dk

Philip Bellign Magnussen

Philip Belling Magnussen

Lærer

Jeg er uddannet lærer med linjefag i matematik, natur og teknologi, kristendom, idræt og svømning. Derudover har jeg taget uddannelsen som friluftsvejleder på Skovskolen ved KU. Tidligere har jeg arbejdet på folkeskoler og har haft speciale i friluftsliv. På Incitaskolen underviser jeg i matematik og friluftsliv.

Tlf: 48 80 34 58
Mail: pbe@incita.dk

Lela - medarbejder på stu

Lela Snezana Hommelgaard

Lærer

Jeg er uddannet lærer med linjefag i matematik, engelsk, idræt og svømning. Derudover har taget uddannelsen til personlig træner og kostvejleder og er certificeret faldskærmsudspringer.

Tidligere har jeg arbejdet på folkeskoler og HF hvor jeg har undervist elever med særlige behov.

På Incitaskolen underviser jeg i matematik og engelsk, og fysisk træning fx boksning og forskellige boldspil.

Tlf: 48 80 34 57
Mail: lho@incita.dk

Lars - medarbejder på stu

Lars Hestbæk

Er uddannet Cand. Scient. Soc. Fra RUC i 2007.

Lars har arbejdet med stu siden 2012, og har tidligere været leder for en stu-afdeling, der arbejdede med kriminalitetstruede unge.

Han har i undervist i de fleste af folkeskolens fag, og underviser derudover i foto og friluftsliv.

Medarbejder på stu skole

Anna Hagsted Olsen

Psykolog

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns universitet. Under min uddannelse havde jeg fokus på klinisk psykologi og socialpsykologi.

Tidligere har jeg arbejdet på et misbrugscenter med alle former for afhængighed, med ung som gammel. Derudover har jeg været i psykiatrien hvor jeg var i et ambulatorie for unge med forskellige psykoselidelser. Aktuelt arbejder jeg, udover på Incitaskolen, inden for beskæftigelsesområdet hvor jeg via undervisning og samtaler støtte ledige borgere i at komme i arbejde.

På Incitaskolen tilbyder jeg samtaler til elever og laver supervision for lærergruppen.

Tlf: 29 45 47 60
Mail: aol@incita.dk

Rikke

Rikke Kaaber Bertelsen

Fysioterapeut og kontaktlærer

Jeg er uddannet på fysioterapeutskolen i København – og har bl.a. tidligere arbejdet med neurologisk rehabilitering/genoptræning samt i Sundhedsdoktoren i forhold til sundhedsordninger mm. På Incitaskolen varetager jeg bl.a. fysisk træning – både holdbaseret og individuelt. Jeg udarbejder individuelle træningsprogrammer, underviser i ADL/bo-træning og har fokus på fysioedukation. Jeg har valgfaget Sundhed som bl.a. omhandler søvn, kost, fysisk træning, kroppens funktioner og mentalt sundhed.

Jeg tager desuden på virksomhedsbesøg i forhold til arbejdspladsindretning og ergonomisk vejledning. Udarbejder ansøgninger vedr. hjælpemidler. Laver sensoriske profiler på for at sikre størst mulig trivsel hos den unge. Jeg står for skolens motionsdag og førstehjælp med ekstern underviser. Jeg er desuden uddannet til at kunne varetage varmtvandstræning og afspænding.

Tlf: 24 36 01 47
Mail: rbe@incita.dk

Bente - medarbejder på stu

Bente B. Holm

Fysioterapeut

Jeg er uddannet fysioterapeut, pilates- og yogainstruktør. På Incitaskolen underviser jeg i fysisk træning, yoga, afspænding og ADL (almindelig daglig livsførelse) og indgår i det øvrige lærer-team i dagligdagen og de sociale aktiviteter med eleverne.

Tlf: 41 89 53 49
Mail: bho@incita.dk

Klara Ryberg

Studentermedhjælper

Når jeg ikke arbejder på Incitaskolen, studerer jeg psykologi på Københavns Universitet.

På Incitaskolen har jeg varierende arbejdsopgaver. Jeg laver bl.a. 1-til-1 undervisning i HF-kurser hvor jeg hjælper med faglig støtte og strukturering med henblik at eleven bliver selvstændig på sigt.

Tidligere har jeg arbejdet i en socialforvaltning, hvor jeg udarbejdede undervisningsmateriale henvendt fagpersonalet omhandlende narrativ, systemisk og løsningsfokuseret psykologi og terapi.

Tlf: 53 64 54 30
Mail: krj@incita.dk

Lene Cortzen

Lene Abelsen Cortzen

Afdelingssekretær

afdelingssekretær Incitaskolen Center for Autisme og Incitaskolen Sydhavnen.

Jeg er sekretær på vores to stu'er. Jeg varetager al det administrative arbejde, der er i forbindelse med de to afdelinger. Det er fx mødeindkaldelser, udsendelse af mødemateriale, tilbud- og bevillingshåndtering, statusskrivelser, referater mm samt den daglige kontakt med de unge, deres forældre og sagsbehandlere.

Lene har været i Center for Autisme i mange år, og har et stort kendskab til centerets administration og udvikling.

Tlf: 48 80 27 27
Mail: lac@centerforautisme.dk

Beatrice - hund på stu

Beatrice

Skolehund

Jeg er skolehund på Incitaskolen. Min primære opgave er at skabe god stemning og sørge for, at alle har det godt. Om morgenen har jeg en livlig energi (men bare rolig – jeg gør sjældent), men hen på eftermiddagen kan jeg godt blive lidt træt, hvorfor jeg ofte tager en lur her.

Af hobbyer er jeg glad for at gå tur og kaste-med-bold-lege.

Medarbejderne på Incitaskolen Center for Autisme

Kathrine - leder på stu

Kathrine Christensen

Leder af Incitaskolen Center for Autisme

Kathrine er leder af incitaskolen på Center for Autisme. Kathrine har været leder på Sstu området i 4 år.

Oprindelig er hun uddannet psykolog og har arbejdet som psykolog mange år på beskæftigelsesområdet med unge voksne. Hun er autoriseret og specialist i klinisk psykologi.

Kathrine har også været leder af unge indsatser på beskæftigelsesområdet i flere år. Kathrine har en lederuddannelse.

Tlf. 41 89 53 53
Mail: kch@incita.dk

Medarbejder på stu skole

Dorte Gaardsøe

Lærer

Jeg blev uddannet lærer i 2009 med linjefagene dansk, historie, kristendom og billedkunst. Gennem hele min studetid arbejdede jeg med børn/unge diagnosticeret inden for autismespekteret, så det var derfor helt naturligt, at jeg som lærer er fortsat i samme spor.

Dorte har tidligere arbejdet som lærer på Brøndagerskolen - et helhedstilbud for børn med autisme, hvor hun har været i udskolingen. Her underviste jeg i mine linjefag og forskellige socialfag; selvstændighedstræning, seksualundervisning og ungdomsliv.

Jeg har været ansat på Center for Autisme siden august 2015 og underviser bl.a. i dansk og kommunikation, bo-undervisning og krea. Udover at være lærer på stu'en, er jeg også erhvervskonsulent, og laver praktikforløb for de unge på vores stu.

Tlf: 61 44 20 21
Mail: dog@centerforautisme.dk

Medarbejder på stu skole

Henrik Pedersen

Lærer

Jeg er uddannet folkeskolelærer og multimediedesigner. Jeg har tidligere arbejdet mange år i reklamebranchen med grafik og design samt som underviser i hjemmesidedesign.
Fra 2011 til min opstart på Center for Autisme i 2022 har jeg arbejdet på specialskole (stu) samt TEC på Frederiksberg og i Hvidovre.

Jeg underviser i bl.a. IT, netspil, science og bo-undervisning.

Tlf: 48 80 22 09
Mail: hep@centerforautisme.dk

Medarbejder på stu

Kristian Norup Hertz

Lærer

Jeg har læst historie og dansk på Københavns Universitet og begyndte egentlig min tilknytning til autismeområdet ved et tilfælde. Et studiejob på Frejaskolen (specialskole for børn med autisme) blev til fastansættelse samme sted.

Kristian har siden 2007 været ansat på Center for Autisme som lærer på stu'en, hvor han underviser i bl.a. historie, samtalegruppe og madlavning.

Undervisningen er dog kun en del af mit arbejde, der i lige så høj grad handler om at støtte vores elever i deres bestræbelser på, at udvikle de kompetencer, der skal sætte dem i stand til at føre et sundt, harmonisk og selvstændigt liv.

Tlf: 22 90 09 39
Mail: khj@centerforautisme.dk

Medarbejder på stu skolen

Martin Bach Holst

Lærer

Martin er oprindeligt uddannet sygeplejerske fra Rigshospitalet og arbejdede 5 år på operationsafsnittet. Siden uddannet som lærer fra Blaagaard Statsseminarium (linjefag i matematik, historie og idræt), hvor han blev færdig i 2001. Martin har været 5 år i folkeskolen og 6 år på en specialskole for elever med forskellige diagnoser og udfordringer, primært autisme og ADHD.

Martin startede på Center for Autisme i 2013 og underviser bl.a. i matematik, samfund og erhverv, træværksted, Årstidernes fag, fransk og bo-undervisning.

Tlf: 22 32 15 79
Mail: mbh@centerforautisme.dk

Medarbejder på Center for Autisme

Michael Paroli

Lærer

Jeg er uddannet pædagog og har de seneste 12 år arbejdet med unge og voksne med autisme. Jeg har erfaring fra botilbud samt en bred vifte at kurser.

Michael har siden 2008 været ansat på Center for Autisme, hvor han underviser i bl.a. matematik, orientering, netspil samt skak og brætspil.

Tlf. 41 28 89 67
Mail: mpj@centerforautisme.dk

Medarbejder på stu

Mikala Skou

Lærer

Mikala har en uddannelsesmæssig baggrund som pædagog, samt en kandidat i pædagogisk antropologi. Gennem hendes studier har hun specialiseret i hhv. fastholdelse af udfordret unge i uddannelse, samt recovery-orienteret indsatser for udsatte unge på arbejdsmarkedet.

Mikala har gennem de sidste 10 år arbejdet med mennesker indenfor autismespektret. Hendes erfaringer ligger primært i specialskoleregi, men hun har også arbejdet som mentor og erhvervskonsulent for unge med autismespektrumsforstyrrelser.

Mikalas primære undervisningsfag på stu er psykologi, engelsk, dansk og seksualundervisning. Ydermere underviser hun i mere praktiskorienteret fag som madlavning, fysisk træning og bo-undervisning.

Tlf: 48 80 27 05
Mail: mis@centerforautisme.dk

Geske

Ida Geske Pingel Nyholm

Uddannelseskoordinator

Ida Geske Pingel Nyholm, Uddannelseskoordinator. Geske er oprindeligt uddannet lingvist fra Aarhus Universitet, men blev tidligt selvstændig indenfor vin og specialiteter fra Italien.

Siden blev hun uddannet som Uddannelses- og Erhvervsvejleder fra DTU, hvor hun blev færdig i 2005. Geske har arbejdet i Incita i 22 år, først indenfor beskæftigelsen, men er nu tilknyttet Incitaskolen Sydhavn.

Geske fungerer som uu-vejleder for de elever, Incitaskolen Center for Autisme modtager fra Københavns kommune.

Tlf: 27 11 17 45
Mail: gny@incita.dk

Lene - medarbejder på stu

Lene Abelsen Cortzen

Afdelingssekretær

afdelingssekretær Incitaskolen Center for Autisme og Incitaskolen Sydhavnen.

Jeg er sekretær på vores to stu'er. Jeg varetager al det administrative arbejde, der er i forbindelse med de to afdelinger. Det er fx mødeindkaldelser, udsendelse af mødemateriale, tilbud- og bevillingshåndtering, statusskrivelser, referater mm samt den daglige kontakt med de unge, deres forældre og sagsbehandlere.

Lene har været i Center for Autisme i mange år, og har et stort kendskab til centerets administration og udvikling.

Tlf: 48 80 27 27
Mail: lac@centerforautisme.dk

Thomas Clausen

Speciallærer

Speciallærer og leder af driften af Aspie Records.

Jeg har en bred erfaring med undervisning i musik og arbejder som speciallærer i erhvervscenteret og ungdomsuddannelsen. Jeg har arbejdet som musiker og musikunderviser hele mit voksne liv, med særlig fokus på sammenspil.

Thomas har været ansat på Center for Autisme siden 2007, og har senest ledet driften af Aspie Records, som er et elev-funderet pladeselskab (www.aspierecords.dk) under Center for Autisme. Her er desuden et tilhørende plade- og videostudie, for unge med autisme, som udgiver på ITunes mm.

Thomas har en kandidat i Dansk og Psykologi fra Roskilde Universitet, og har tidligere erfaring som speciallærer på Bakkeskolen, hvor han underviste i mange forskellige fag. Desuden opbyggede han musikundervisningen som skolens specialkompetence.

Thomas er også musiklærer på stu'en.

Rune Steen

Underviser (musik)

(Om-tekst følger)

Tlf:
Mail: @centerforautisme.dk