Hvad er STU? Uddannelse for unge med særlige behov

Hvad er STU? Fællesbillede

Hvad er STU (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse? En vejledning for unge og deres forældre

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) er en treårig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse. Denne artikel er skrevet for at hjælpe unge, der overvejer at gå på STU, og deres forældre med at forstå, hvad STU er, og hvordan det kan hjælpe dem med at udvikle sig både socialt, fagligt og personligt.

Hvad er en STU?ungdomuddanelse for unge med særlige behov

En STU er en institution, der tilbyder Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse. Disse skoler fokuserer på at skabe et trygt og støttende miljø, hvor unge med særlige behov kan udvikle sig både personligt, fagligt og socialt. På STUér er medarbejdere typisk pædagog eller lærer uddannede og ofte med erfaringer fra det specialområdet. Endvidere vil der på STUér oftest også være medarbejdere som er virksomhedskonsulenter og kan støtte de unge på arbejdspladser.

Hvor gammel skal man være for at gå på STU?

For at være berettiget til ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov skal man være mellem 16 og 25 år gammel og have særlige behov, der gør, at man ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse.

Afklaring og indstilling til STU udarbejdes i samarbejde med den unges UU-vejleder i kommunen.

Formålet med STU

Målet med STU er at give udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov mulighed for at udvikle deres kompetencer og færdigheder, så de kan opnå større selvstændighed og blive bedre rustet til at deltage i samfundet. STU er ikke er en ordinær uddannelse og derfor er den unge ikke SU-berettiget, mens man går på uddannelsen. Den unge vil i stedet modtage uddannelseshjælp fra dennes kommune.

Struktur og undervisning på en STU 

På STU er strukturen og undervisningen designet specielt til at støtte elever med særlige behov. I dette afsnit vil vi udforske, hvordan en STU typisk organiserer deres klasser og lærer-elev-forhold, herunder hvordan undervisningen bliver individuelt tilpasset med fokus på praktiske og sociale færdigheder.

Klasser og lærer-elev-forhold

STU har typisk meget mindre klasser end traditionelle skoler, hvilket giver eleverne mere individuel opmærksomhed fra lærerne. Undervisningen er differentieret og målrettet den enkelte elevs niveau og læringsstil.

Hver elev har sin egen kontaktlærer og samarbejder med denne omkring sine udviklingsmål. Eleven har typisk samtale med sin kontaktlærer en gang om ugen. Her er der fokus på at guide og støtte eleven i at finde og udvikle hensigtsmæssige mestrings strategier og selvforståelse ift. dennes udfordringer. Endvidere vil der i det pædagogiske arbejde være fokus på at understøtte eleven i at udvikle personlige og sociale færdigheder som sætter denne istand til at leve et så aktivt og selvstændigt voksenliv som muligt.

Individuelt tilpasset undervisning

Undervisningen på STU indeholder en tilrettelagt med fokus på den enkelte elevs behov og forudsætninger. Det betyder, at undervisningen kan tilpasses, så den passer til den enkelte elevs interesser, styrker og udfordringer.

Undervisningen indholder

PÅ STUér indgår der bo-undervisning, undervisning i medbestemmelse og demokrati, og endvidere seksualundervisning. Typisk undervises der også i dansk, matematik og samfundsfag. Herudover vil den unge typisk kunne vælge mellem forskellige linier. Et STU-forløb kan være meget bogligt eller meget praktisk orienteret. Det vil være op til den unges interesser og ønsker. Det er forskelligt hvad den enkelte STU tilbyder af fag og linier, og dette kan have betydning for hvilken STU den unge ønsker at gå på.

Fokus på praktiske og sociale færdigheder

STU lægger stor vægt på at udvikle elevernes praktiske og sociale færdigheder. Det kan fx være gennem arbejdspraktik, projekter eller sociale arrangementer. Dette er med til at give eleverne redskaberne til at kunne klare sig i hverdagen, opbygge sociale relationer og komme ud i forskellige virksomheder.

Pædagoger og lærere på skolen er ofte sammen med eleverne på sociale aktiviteter og i pauser. Dette giver dem mulighed for at guide og hjælpe de unge med at etablere et fællesskab og sociale relationer.

Fokus på uddannelse og beskæftigelse

Undervejs i et STU-forløb er der et vedvarende og tilbagevendende fokus på elevens beskæftigelsesperspektiv. Eleven afprøver og udvikler sin arbejdsevne i erhvervspraktikker i forskellige brancher. Eleven kan også komme i en uddannelsespraktik på en uddannelsesinstitution. Ambitionen er, at eleven undervejs i sit STU-forløb får et realistisk beskæftigelsesperspektiv og endvidere en god bæredygtig plan for sin fortsatte vej mod beskæftigelse eller uddannelse. I forbindelse med praktikkerne er det vigtigt at STUén laver en udtømmende beskrivelse af elevens kompetencer og udfordringer i denne sammenhæng. Dette til brug for jobcentret, I tilfælde af at den unge efterfølgende skal støttes via beskæftigelsesloven.

Der er komme ny stu-lov: Læs og forstå den her: https://incitaskolerne.dk/stu-lovgivning-2023-forstaa-den-nye-lov-her/

Er STU gratis?

Ja, STU er en offentligt finansieret uddannelse, hvilket betyder, at den er gratis for eleverne.

Hvor lang tid varer en STU?

En STU varer typisk tre år, men det kan variere afhængigt af den enkelte elevs behov og progression. En STU kan ikke forlænges, men den kan sluttes før tid, hvis fx den unge er parat til at bevæge sig videre ift. ordinær uddannelse eller arbejde.

Fritidsaktiviteter og sociale arrangementer

STUér tilbyder ofte en række fritidsaktiviteter og sociale arrangementer, der er tilpasset elevernes interesser og behov. Disse aktiviteter kan omfatte sport, kunst, musik, og udflugter, og de er med til at styrke elevernes sociale kompetencer og skabe et fællesskab på skolen.

Støtte og vejledning til elever og forældre

STUér tilbyder støtte og vejledning til både elever og forældre. Dette kan omfatte vejledning i forhold til den enkelte elevs udvikling, støtte til forældre i forhold til at håndtere hverdagen med en ung med særlige behov, samt hjælp til at navigere i det offentlige system og finde relevante ressourcer og støtteordninger.

Opsummering og opfordring til at udforske STU-tilbud

STU er en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, der er designet til at støtte unge med særlige behov i deres personlige, sociale og faglige udvikling. Med mindre klasser, individuelt tilpasset undervisning og fokus på personlige, praktiske og sociale færdigheder hjælper STU skoler eleverne med at opnå større selvstændighed og blive bedre rustet til at deltage i samfundet.

Afklaring og indstilling til STU udarbejdes i samarbejde med den unges UU-vejleder i kommunen.

Hvis du er indstillet til STU, opfordrer vi dig til at undersøge de forskellige STU- tilbud i dit område og besøge dem for at få et bedre indblik i, hvordan de arbejder, og hvilke muligheder de tilbyder. Det er vigtigt at finde den skole, der passer bedst til den enkelte unges interesser, behov og forudsætninger, så de kan få mest muligt ud af deres STU.

Læs om i denne artikel:

Flere artikler

Vil du gerne læse mere?

Unge stu elever med akvarie

Når stu passer bedre end gymnasium

I Danmark er der heldigvis mange veje til uddannelse og fremtidig karriere. En Ungdomsuddannelse er afgørende for at unge tilegner sig færdigheder, som de har