Gør praktikken værdifuld: Tips til STU-studerende

Praktikken i STU for to unge piger

Det er værdifuldt at være en del af arbejdsmarkedet

Praktik på en arbejdsplads giver dig mulighed for at få et personligt indblik i en branche og en arbejdsplads, som du måske ikke kender så godt eller slet ikke kender. Du har typisk også mulighed for at tage flere praktikker og derved afprøve flere forskellige brancher og arbejdspladser. På den måde kan du opbygge arbejdserfaring og tilegne dig særlige kompetencer og viden, som er gavnlige inden for branchen. Det kan også give dig chancen for at få foden indenfor i en bestemt organisation eller virksomhed, som du godt kunne tænke dig at arbejde i.

Vi oplever at nogle STU-elever allerede på forhånd har en række ønsker og drømme for deres arbejdsliv, mens det for andre er mere uklart og usikkert, hvad et fremtidigt arbejdsliv gerne skal indeholde. Uanset om du er afklaret omkring fremtidig karriere eller ej, er praktik en rigtig god mulighed for at prøve kræfter med jobfunktioner, brancher eller konkrete arbejdspladser i praksis.

Afklar med dig selv hvad du gerne vil og hvilken hjælp du har brug for

Praktikken kan være en god hjælp til afklaring af kommende arbejdsliv. Det er faktisk de færreste mennesker, der allerede i skolen har et klart mål for eget arbejdsliv som voksen. Som en del af forberedelserne til at komme ud i praktik, kan du spørge dig selv hvad det er, du vil have ud af et praktikforløb: Hvorfor du gerne vil arbejde i netop dén branche? Hvilke arbejdsopgaver ser du frem til at løse? Hvordan du mener, dine egne kompetencer og erfaringer, kan bruges i jobbet? Hvad vil du gerne lære, mens du er i praktikken?

Det er også vigtigt at du sammen med din erhvervskonsulent på STU får afklaret, hvad du har brug for hjælp til mens du er i praktik. Måske har du brug for at erhvervskonsulenten er med dig på arbejdspladsen i en opstartsfase. Det kan være at du har brug for at få instruktioner på en bestemt måde. Det er også vigtigt af du, sammen med erhvervskonsulenten, tager stilling til hvor mange timer og dage du kan overskue at være i praktik. Måske har du brug for helt bestemte afgrænsede opgaver og en person at tage kontakt til, hvis du bliver i tvivl om dine opgaver.

Arbejdsgiverne har meget at tilbyde, men husk din ja-hat

Mange arbejdsgivere vil gerne tilbyde en praktikplads for at hjælpe en ung STU-elev godt videre på vej til et arbejdsliv. Du kan stille krav til arbejdsgiver om et meningsfuldt praktikforløb, men det er samtidig vigtigt, at du møder op med en positiv attitude på din nye arbejdsplads og er åben overfor opgaver og for at prøve dig selv af. Husk at dagligdagen på en arbejdsplads er anderledes end din hverdag på skolen. Tempoet er hurtigt, og du skal være tydelig i, hvad du kan og gerne vil. Det er en god ide at undersøge, om du kan få en fast kontaktperson på arbejdspladsen som kan hjælpe mig med at navigere i opgaver, relationer og dagligdagen på arbejdspladsen.

Praktisk erfaring og netværk er guld værd

Du lærer jo en masse på din uddannelse og det du lærer, skal helst også fungere ude på en arbejdsplads. Som studerende kan det måske være svært at se koblingen mellem skolegang og arbejdslivet som voksen – og her kan praktikken hjælpe. Igennem praktikperioden får du mulighed for at stifte bekendtskab med en branche (eller flere) og afprøve nogle arbejdsfunktioner i praksis. Du tilegner dig nye kompetencer, du lærer nye mennesker at kende, og måske vigtigst af alt – du lærer dig selv bedre at kende. I løbet af et praktikophold får du ERFARING. Erfaringen består af en hel masse – erfaring med opgaveløsning, erfaring med at have kollegaer og indgå socialt på en arbejdsplads, erfaring med at have en chef og at skulle leve op til mødetider, deadlines m.m. Praktikken kan også hjælpe dig med at bliver afklaret omkring, hvad du er god til, og hvad du gerne vil arbejde med (og sikkert også om, hvad du bestemt ikke vil arbejde med). På den måde finder du også ud af, hvilke job eller uddannelse, du skal stile efter, når du er færdig med STU.

Når du er i praktik hos en arbejdsgiver, er du automatisk i gang med at opbygge dit professionelle netværk. Selvom der ikke er jobmuligheder hos din praktikvært, kan han/hun måske hjælpe dig med at finde jobmuligheder andre steder. Der er nemlig rigtig mange jobs, der aldrig bliver annonceret offentligt. De bliver i stedet besat igennem netværket; der er nemlig nemmere, billigere og så får man en personlig anbefaling med i købet. Med andre ord: Din praktik-arbejdsgiver kan anbefale dig videre til et job hos en anden arbejdsgiver.

Summa Summarum – tre anbefalinger til en værdifuld praktik:

  1. Klarhed om arbejdsopgaver og rolle

Få klarlagt dine arbejdsopgaver og rolle før dit praktikophold begynder. Afstem forventninger gensidigt.

  1. Få en fast kontaktperson

Bed om at blive tilknyttet en fast afdeling med en fast kontaktperson.

  1. Bed om løbende feedback

Evaluér løbende med arbejdsgiver, så I begge har mulighed for at justere til undervejs.

Flere artikler

Vil du gerne læse mere?