En skole for autister: Hverdagen på en STU

stu skolen for autister

Morgenrutiner

I centrets lounge kommer du ind om morgenen. De elever, der møder tidligere, sætter sig ofte i ro i vores lounge. Her er der varm te og kaffe, – sofaer, som skærmer dig, spil og folk, der siger godmorgen. Andre går direkte ned på skolen og sætter sig ved deres bord, – alle har deres eget bord i undervisningslokalerne. Ved dit bord hænger dit skema. Alle elever har et fast skema og ved, hvor de skal gå hen.

I vores entre til skolen hænger vores tavler. Her kan du danne dig et overblik over, hvilke elever der er kommet, om der er særlige begivenheder for dagen, og evt. nogle ændringer.

Undervisning og aktiviteter

Kl. 9 starter undervisningen. Enten skal du i værksted: Vi har IT-værksted, cykelværksted, køkken, musikværksted, træværksted, træning og kreativt værksted. Eller du skal til undervisning: vi udbyder 25 fag på en uge. Heriblandt dansk, matematik, samfundsfag, engelsk, historie, biologi, science, geografi, psykologi, bo-undervisning osv.

Det kan også være, at du skal på tur. Hvis du deltager i årstidernes fag, skal du på tur en dag om ugen. Ud i naturen i alle årstider. Udflugterne går til strand, skov, klipper, eng, og der indgår ofte et bål eller måske endda vinterbadning.

Der er pauser i løbet af dagen. Her kan du hygge med dine medstuderende fx spille spil eller pool. Lærerne er også med i pauserne. Du kan også trække dig ud i loungen og få lidt ro for dig selv. Vi har desuden et stille rum, hvor du kan få din egen faste plads, og hvor der er skærme mellem dig og andre.

Frokost og eftermiddagsaktiviteter

Kl. 12 er der frokost. Hver dag er der et varmt måltid, som eleverne på madholdet har lavet. Man behøver ikke være på madhold. Der er mad til alle. Vi har også rugbrød og pålæg, hvis du bedre kan lide det. Du kan også tage din egen mad med.

Kl. 14.15 er skolen slut for i dag. Om fredagen slutter vi kl. 12. Hver torsdag eftermiddag kan du vælge at blive i klub. Her kan eleverne mere frit hænge ud og lave det, som de har lyst til. Der vil altid være nogle aktiviteter, som man kan deltage i, og måske en pandekage.

Udviklingsmål og støtte

Alle elever har deres egen kontaktlærer. Din kontaktlærer kan du altid gå til, hvis du har nogle spørgsmål eller problemer. Din kontaktlærer følger dit forløb tæt. Din kontaktlærer har også kontakt til dine forældre eller dit bo-sted, medmindre du ikke ønsker det. En gang om ugen har du samtale med din kontaktlærer. Her taler I om, hvordan du trives, og om dine udviklingsmål. Dine udviklingsmål er fordelt på tre forskellige områder: det sociale, det personlige og det faglige.

Et eksempel på et udviklingsmål for det sociale område kunne fx være at blive bedre til at tage kontakt til de andre unge i pauserne. Din kontaktlærer støtter dig og hjælper med, at I sammen beslutter, hvordan du starter med at øve dig på det, hvem du vil kontakte, og hvad du fx kan foreslå eller sige.
Et personligt mål kunne fx være at lære din autisme bedre at kende. Hvilke udfordringer giver det dig at være autist, og hvilke hensyn har du brug for? Din kontaktlærer er specialist i autisme og har forskellige måder og redskaber til at give dig dette indblik.
Et fagligt mål kunne være at blive bedre til dansk og tage 9. klasse eksamen i dansk.

Årlige Møder og erhvervspraktik

En gang om året holder vi et statusmøde med din kommune, evt. dine forældre og din lærer. Her taler vi om, hvordan du har det på skolen og hvordan det går med dine udviklingsmål. Her aftaler vi også, hvad der skal være dine udviklingsmål det kommende år.
På skolen har vi en erhvervskonsulent. Det er hende, der finder en god praktikplads til dig, og som fortæller arbejdspladsen, hvad du har brug for støtte til, og som besøger dig i praktikken. Efter praktikken er slut, laver hun en praktikrapport, som kommunen får. Du kan komme i praktik i en branche, du ønsker dig, og hvor erhvervskonsulenten tænker, at du vil få et godt udbytte. Det kan fx være i Jem og Fix, i supermarked, som gartner, i et køkken, i en børneinstitution, på en IT-arbejdsplads, på et lager eller som pedelmedhjælper.
Du vil typisk være i praktik i 3 til 4 uger på henholdsvis 2. og 3. år. Første år vil du komme ud i en lille gruppepraktik sammen med din erhvervskonsulent og nogle af de andre elever.

Udflugter og særlige begivenheder

Mindst en gang om måneden tager skolen på udflugt. Alle der vil med, kan komme med, man kan også blive hjemme på skolen, hvis man hellere vil det. Vi tager i biograf, teater, udstilling, vikingesejlads, fiskekutter, naturen, kano osv.
En gang om året tager vi på lejrskole i en stor spejderhytte tæt på stranden. Her hygger vi igennem og laver mad sammen. Man vil kunne fiske, gå tur, spille spil, sport, og quizze.
3 gange om året holder vi fest sammen. En julefest, en elevfest og en sommerfest. Vi holder også STU’ens dag, hvor alle lærere og elever bliver på skolen hele dagen og har konkurrencer, laver mad, hænger ud og laver ting sammen, vi godt kan li’.
2 gange om året er der koncert på Center for Autisme. Her spiller husets orkestre for os.
Når skoleåret er ved at være slut, holder vi en stor translokation for de elever, der afslutter deres STU. Her kan man få sin STU-hue. Familien er inviteret, og vi har en stor højtidelighed med taler, lysbilleder, musik, sang og mad.
Du har ferie, der hvor skoler normalt har ferie. På skolen er der 38 elever, som er delt ind i stamhold.

Flere artikler

Vil du gerne læse mere?