Picture of Christina Grøntved

Christina Grøntved

Adm. direktør i fonden Incita – Center for Autisme. Bestyrelsesmedlem i brancheforeningen Selveje Danmark. Uddannelsesmæssig baggrund: kandidat i Statskundskab. MBD (Master in Business Development). Helt overordnet arbejder jeg for at udbrede kendskabet til det rummelige arbejdsmarked samt forbedre rammevilkårene for Incita og andre organisationer, der tager et socialt ansvar. Målet er at kunne hjælpe så mange mennesker som muligt til et aktivt ungdoms- og voksenliv som del af fællesskabet på arbejdsmarkedet.