Gaffeltruck kursus

Gaffeltruck certifikat

Incitaskolen har indgået et samarbejde med Hvidovre TEC omkring etablering af særligt tilrettelagte kursusforløb, målrettet sårbare unge mennesker, der ikke kan honorere kravene i de ordinære kursusforløb.

Samarbejdet med Hvidovre TEC har bl.a. til formål, at introducere unge til forskellige kursusaktiviteter og derigennem forhåbentlig lette overgangen til arbejdsmarkedet.

Gaffeltruck kurset var tilrettelagt over 10 undervisningsdage i tidsrummet 8-15, og undervisningen var en kombination af praktisk og teoretisk undervisning. Hvidovre TEC stod for kurset med en erfaren lærer med undervisningserfaring fra specialområdet. Incitaskolen bistod med to lærere, der dagligt understøttede undervisningen og hjalp med forståelse og spørgsmål på elevernes vegne. Til trods for at det var et særligt tilrettelagt forløb, var eleverne en del af hverdagen på Hvidovre TEC, og fik i den forbindelse indblik i hverdagen på en teknisk skole, og også indblik i andre kursusmuligheder.   

Gaffeltruck

Forårets truckkursus minder os om, at vi altid skal stræbe efter at motivere og udvikle de enkelte elever i retning af størst mulig faglig, social og personlig formåen, og at vi som skole i langt højere grad skal åbne op for muligheden for overraskende succeser.

Og det var en overraskende succes!

Samtlige 10 elever bestod kurset, og flere endda uden fejl.

Kurset var særligt tilrettelagt, således at der var flere undervisningsdage end normalt, og underviseren var samtidig opmærksom på, at eleverne skulle spørges lidt mere ind, og både teoretiske og praktiske øvelser krævede gentagelser. Udover det, var kurset helt ordinært, og certifikatet er et helt regulært Gaffeltruck-certifikat. Et certifikat der er kompetencegivende, og kan være en direkte vej til ansættelse.

Vi vil være ærlige og sige, at vi var i tvivl om forløbet, og hvorvidt vi havde presset de faglige udfordringer for meget, men tvivl blev erstattet af overraskende glæde, og det hårde planlægningsarbejde blev toppet af elevernes endnu hårdere arbejde.  

Vi har lært at vi som skole skal turde, at ”kaste” eleverne ud på dybt vand, og selvfølgelig være der med en redningskrans, når tingene nogle gange ikke går.

Læs mere om praktik i et STU forløb her: https://incitaskolerne.dk/fra-stu-til-erhvervslivet-hvordan-praktik-kan-hjaelpe

Flere artikler

Vil du gerne læse mere?