Et ungdomsliv der skal leves….

Corona udstilling på stu

Særlig Tilrettelagt ungdomsuddannelse, – STU, er en treårig uddannelse rettet mod unge under 25 år med særlige behov.

Formålet med STU er at styrke de unges faglige, sociale og personlige kompetencer, som sikrer deres evner til at leve et så selvstændigt og aktivt voksenliv som muligt. Herunder at give dem kompetencer til at kunne indgå i, og deltage i samfundets fælleskaber i deres voksen tilværelse. Arbejdspladser, foreningslivet og de kulturelle tilbud er arenaerne for disse fællesskaber. Dette sikrer værdige aktive liv for de unge og forebygger et voksenliv i ensomhed, som disse unge er i særlig risiko for ellers at ende i.

Hvilke sociale udfordringer?

Mange unge der starter på STU har ofte en broget, ensom skolegang bag sig – oplevelse af mobning og følelse af at være udenfor og ikke have evner til at indgå og begå sig er mere reglen end undtagelsen. Der er tale om unge som savner venner og som længes efter at leve deres liv med jævnaldrende – at leve et ungdomsliv.

Sociale kompetencer til at indgå i relationer og fællesskaber er en afgørende ressource i denne sammenhæng.

De unge som går på STU er oftest udfordret på deres sociale kompetencer. Der er tale om udfordringer med at initierer, kommunikerer og drive socialt samvær. Mere konkret udfordringer med, at tage initiativ til at opsøge og være i kontakt på en relevant måde. Endvidere med at vide hvad man skal tale med andre om,- at holde samtaler og samvær i gang, og at få ideer til hvad man skal lave sammen. Endelig udfordringer med at arrangere og organisere socialt samvær og gentage dette.

Det er vigtigt at de unge mødes på disse udfordringer undervejs i deres uddannelsesforløb.

Hvorfor fokus på sociale udfordringer?

Sociale færdigheder spiller en afgørende rolle i vores evne til at skabe og opretholde relationer, udtrykke og forstå følelser og tilpasse os forskellige sociale situationer. De tillader os at interagere effektivt og harmonisk med andre, og bidrager til vores overordnede livskvalitet. Manglende sociale færdigheder kan føre til vanskeligheder med at indgå i relationer, problemer på arbejdspladsen, og endda påvirke ens mentale helbred negativt. For unge mennesker med særlige behov kan udviklingen af disse færdigheder være endnu mere afgørende, da det kan hjælpe dem med at navigere i en verden, der ofte kan føles overvældende og uforståelig.

Praktikophold: En mulighed for social udvikling

Sociale færdigheder er ikke kun afgørende for elevernes trivsel i skolen, men også for deres evne til at fungere i arbejdslivet. Virksomheder værdsætter medarbejdere, der kan indgå i teams, kommunikere og tilpasse sig forskellige sociale miljøer. Ved at hjælpe eleverne med at udvikle disse færdigheder forbereder STU-uddannelsen dem til at blive værdifulde medlemmer på arbejdspladser.

Et vigtigt aspekt af STU-uddannelsen er derfor praktikopholdene. Dette giver eleverne mulighed for at afprøve sig selv i en arbejdssituation. I dette miljø får de praktisk erfaring med at anvende deres sociale færdigheder, og lærer at samarbejde og kommunikere relevant i et professionelt miljø. Denne erfaring styrker elevernes selvtillid og giver dem et klart billede af, hvordan de kan anvende deres sociale færdigheder i andre kontekster.

Fælleskaber og social udvikling på Incitaskolen

Undervisere på Incitaskolerne er specialuddannede i at understøtte at disse kompetencer styrkes. Her arbejdes der metodisk med relations fokus, social træning og stimulering af inkluderende fællesskaber. Der er fokus på at matche elever, og hjælpe dem i gang med at drive det social samvær. I undervisning og alle pauser, er medarbejderne aktivt til stede og hjælper de unge i de sociale aktiviteter. I de individuelle samtaler, er der fokus på kommunikation og at forstå den andens perspektiv og verden.

Det er i relationer og ud af fælleskaber, at selvværd og udvikling opstår og lever. Vel og mærke i sunde og omsorgsfulde fælleskaber.

Det er vigtigt, at vi på skolerne fokuseret og aktivt arbejder på at skabe et miljø, en kultur og en kontekst der understøtte,r at ungdomslivet opstår og vitaliseres.

Derfor underviser vi de unge i grupper, vi spiser sammen, vi holder fester, vi tager på udflugter, vi arrangerer sociale aktiviteter, vi holder koncerter, teaterforstillinger, vi har elevråd, laver sport, sejler, spiller bordfodbold, spiller spil, billiard, bordtennis og vi samler de unge i grupper, hvor fokus er at øve sig i at tale om sig selv og lytte til hinanden.

Hvis vi på Incitaskolerne har et vitalt ungdomsliv og kærlige fællesskaber, så får vi også meget andet foræret: Motivation for at komme i skole, trivsel, lyst til læring, styrkede sociale kompetencer og sidst men ikke mindst et ungdomsliv der bliver levet…

Anja Clausen & Kathrine Christensen

Ledere på Incitaskolerne

Læs om i denne artikel:

Flere artikler

Vil du gerne læse mere?