Et ungdomsliv der skal leves….

Særlig Tilrettelagt ungdomsuddannelse, – STU, er en treårig uddannelse rettet mod unge under 25 år med særlige behov. Formålet med STU er at styrke de unges faglige, sociale og personlige kompetencer, som sikrer deres evner til at leve et så selvstændigt og aktivt voksenliv som muligt. Herunder at give dem kompetencer til at kunne indgå […]