Picture of Anja Clausen

Anja Clausen

Leder af Incitaskolen Sydhavnen. Uddannelsesmæssig baggrund: Socialrådgiver, kognitiv Coach og Diplom i ledelse. Jeg har arbejdet indenfor velfærdsområdet siden 1999. På incitaskolerne er mit overordnet mål at støtte eleverne med at opbygge de nødvendige færdigheder og ressourcer til at kunne finde vej ind i et aktivt og selvstændigt voksenliv, opnå kompetencer til uddannelse og beskæftigelse og være en del af fællesskaber i samfundet også foreningslivet.