Fysisk træning og brug af fysioterapeuter på STU er en god ide!

Fysioterapi på STU

Fysisk træning, og brug af fysioterapeuter på STU, er en god idé! På Incitaskolerne arbejder vi tværfagligt i arbejdet med at styrke de unges sociale, faglige, og personlige kompetencer. På Incitaskolerne bidrager fysioterapeuterne til at fremme elevernes fysiske og mentale sundhed, og deres generelle velbefindende. Der er stor evidens for, at fysisk aktivitet, og træning, har en positiv indvirkning på elevernes koncentration, indlæring, og evne til at håndtere stress og udfordringer.

Fysioterapeuter på Incita Skolen tilbyder en række forskellige træningsprogrammer og fysisk aktivitet, som tilpasses den enkelte elevs behov og mål for deres STU-forløb. Det kan omfatte alt fra styrketræning og konditionstræning til boldspil, lege, afspænding, og andre former for aktiviteter og indsatser, der hjælper eleverne med at forbedre deres mobilitet, kropsbevidsthed, og fysiske funktionsevne. Fysioterapeuterne indgår også i arbejdet med at støtte elever til at deltage i sport og fritidsaktiviteter, og kan vurdere, hvilke kompensationer den enkelte har brug for, for at kunne deltage.

Specialiserede tiltag for elever med særlige behov

Fysisk aktivitet, og træningsterapi med fysioterapeuter, er også relevant for elever med særlige behov, f.eks. elever med cerebral parese, muskelsvind, og andre fysiske lidelser. Fysioterapeuter kan hjælpe med at udvikle individuelle træningsprogrammer, som styrker elevernes funktionelle evner og livskvalitet, og bygger bro imellem behandling i sundhedssystemet og indsatsen på STU. Ikke mindst har fysioterapeuterne særligt fokus på elever med sansemæssige udfordringer og angst, og bidrager med strategier og hjælpemidler, f.eks. høreværn, tyngdekrave, beroligende, og sansestimulerende legetøj.

Endelig har fysioterapeuterne en vigtig rolle med undervisning og vejledning i ergonomi, og vurdering af (personlige og arbejdsrelaterede) hjælpemidler, både på skolen og når eleverne er i virksomhedspraktik på forskellige arbejdspladser. Fysioterapeuter indgår i samarbejde med elevernes øvrige fagpersonale for at sikre en helhedsorienteret og koordineret indsats af elevernes trivsel, sundhed, og udvikling, og bidrager til de vigtige beskrivelser af elevernes funktionsevne og ressourcer. Alt i alt er træning, og brug af fysioterapeuter på STU, en vigtig del af en helhedsorienteret tilgang til elevernes sundhed og velbefindende, der kan bidrage til at styrke deres fysiske og mentale kapacitet, og øge deres evne til at lære og udvikle sig.

Bente Bundgaard Holm,

Fysioterapeut på Incitaskolen

Læs om i denne artikel:

Flere artikler

Vil du gerne læse mere?