RAPPORT: Trivslen blandt eleverne på Incitaskolerne

Elever udenfor fra Center for Autisme

Formål og læringsværdi af trivselsundersøgelser

Hos Incita Skolerne er forståelsen for vores elevers trivsel og velbefindende grundlæggende for vores pædagogiske tilgang og justering af vores indsatser. Derfor foretager vi årlige trivselsundersøgelser, som har til formål at evaluere og forbedre elevernes faglige og sociale miljø. Undersøgelserne består af et spørgeskema, som alle eleverne får og et fokusgruppeinterview med elevrådet på hver skole. Disse undersøgelser giver os et vigtigt indblik i, hvordan eleverne oplever deres skoledage, læringsmiljøer, og relationer til lærere og medstuderende. 

Ved at samle og analysere elevernes feedback kan vi identificere styrker og områder til forbedring, hvilket er essentielt for at sikre en fortsat høj kvalitet i undervisningen og i det sociale samspil på skolen. Det er også gennem disse undersøgelser, at vi får indsigt i elevernes personlige og faglige udvikling, hvilket er afgørende for at tilpasse og udvikle vores undervisningsmetoder og pædagogiske strategier .

Elevtilfredshed og konstruktive forslag

Vi spørger eleverne om forskellige elementer i deres skoleforløb. Her har vi samlet feedback fra eleverne, om hvad de har fundet særlig vigtigt:

I forhold til faglig og social trivsel, fremhæver mange elever, at de føler sig støttet af både lærere og kammerater, hvilket skaber et positivt og inkluderende miljø. En elev bemærker, “hvis man har et problem, så bliver det talt åbent om det, så man ikke føler, at der er noget man skal skamme sig over.” Yderligere understreger eleverne den sociale gevinst ved skolens miljø, “Jeg har fået en del nye venner, efter jeg er startet her, som jeg også ses med privat”, hvilket der generelt er enighed om i gruppen.

Når det kommer til læringsmiljøet, er eleverne begejstrede for de interaktive og praktiske læringsmetoder, der anvendes. De værdsætter også de små klasser, som muliggør mere individuel opmærksomhed og støtte. En elev fortæller:, “Jeg synes det er rart, at lærerne kan give een plads, hvis nu man har det svært.” Samtidig er der også en lyst til at skulle være praktisk, hvor en elev nævner: “Jeg lærer også sådan mest af det praktiske, at man ikke bare sidder ned og læser, men at man laver noget.”

Relationen til kontaktlæreren er afgørende for mange elever. “Man kan mærke, at lærerne godt kan lide os her,” fortæller en elev, og en anden understreger, hvor vigtigt det er, at “man har en som man virkelig kan stole på” i rollen som kontaktlærer.

Vedrørende udviklingsmål er eleverne tilfredse med de klare mål og de tilbagemeldinger de modtager, hvilket giver dem en forståelse af deres fremskridt og områder, der kræver ekstra indsats. De fysiske rammer, såsom klasselokaler og fællesområder, er generelt vel modtaget, men der er også forslag om opdateringer og moderniseringer for at gøre omgivelserne endnu mere indbydende. 

Frokostordningen er et andet område, hvor eleverne generelt er tilfredse, men ønsker mere variation og sundere muligheder. Én synes, “det er rigtig godt, at der er mulighed for at spise kødfri mad herude” og der bliver også nævnt fællesskabet ved at være sammen i køkkenet.

Elevernes forventninger til praktikken er præget af en blanding af spænding og realisme. En elev udtrykker, “Du lærer, hvordan du snakker med folk og interagerer med andre, fx hvordan du hilser på chefen og er sammen med dine kollegaer”, som en vigtig del af læringen i praktikken. En anden ser frem til praktikken som en velkommen afveksling og forberedelse til et fremtidigt arbejde. “Jeg glæder mig til at komme i praktik, fordi jeg godt kan lide det. Jeg var i praktik ude på min gamle skole en del gange”​​. Denne direkte involvering af praktiske oplevelser er afgørende for elevernes forståelse af arbejdsmarkedet og deres egne fremtidsmuligheder.

Evalueringer og tilfredshedsundersøgelser som vejledning for fremtiden

Evalueringer og tilfredshedsundersøgelser spiller en central rolle i, hvordan Incitaskolerne tilpasser og udvikler vores pædagogiske strategier til fremtidens behov. Disse tilbagemeldinger giver os ikke kun mulighed for at forstå elevernes synspunkter dybere, men også at se, hvordan de reagerer på de initiativer og ændringer, vi implementerer baseret på deres input.

I de seneste interviews og undersøgelser har vi observeret, hvordan eleverne aktivt engagerer sig i at give deres ærlige meninger og forslag. 

Gennem disse evalueringsprocesser har vi kunnet justere undervisningsmetoder, forbedre kommunikationskanaler mellem elever og lærere, og opdatere faciliteter, som direkte påvirker hverdagen på skolen. Disse ændringer har vist sig at være afgørende for at forbedre både den faglige og sociale trivsel blandt eleverne.

Fremadrettet vil vi hos Incitaskolerne fortsætte med at bruge disse værdifulde tilbagemeldinger til at guide vores indsats og sikre, at vi konstant forbedrer os i takt med elevernes behov og den skiftende verden omkring os. Ved at opretholde denne dialog med eleverne, sikrer vi, at de ikke kun er modtagere af uddannelse, men aktive deltagere i deres eget læringsmiljø.

Flere artikler

Vil du gerne læse mere?