Et sødt samarbejde

Ankers chokolade til den søde tand

En hjørnesten for Incitaskolerne og Incita generelt er et stærkt og gensidigt forpligtende samarbejde med rummelige virksomheder.

Incitaskolerne har i en årrække samarbejdet med Anker Chokolade, men ikke for at få del i en ellers fremragende chokolade. Vi samarbejder omkring virksomhedspraktik og afklaring af udsatte unge mennesker, således at de står bedre rustet til et fremtidigt arbejdsliv.

STU-elever kan have flere fysiske og psykiske udfordringer, herunder blandt andet, udviklingshæmning, svære bevægelseshandicap, multiple funktionsnedsættelser, autisme, ADHD, psykiske lidelser og erhvervet hjerneskade. Det afgørende for STU-målgruppen er imidlertid ikke særlige diagnoser eller bestemte funktionsnedsættelser. Det afgørende kriterie er, at det er unge, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Læs mere: Gør praktikken værdiful: – https://incitaskolerne.dk/goer-praktikken-vaerdifuld-tips-til-stu-studerende/

Anker Chokolade er én af flere tusinde virksomheder, som Incitaskolerne samarbejder med, men vi vil alligevel fremhæve samarbejdet som særligt. Medarbejdere og ledelse ved Anker Chokolade har udvist særlig rummelighed og forståelse for STU-elevers særlige udfordringer, og det er lykkedes dem at danne ramme for meget fornuftige og professionelle praktikforløb.

Hos Anker chokolade får elever opgaver som at pakke chokolade i æsker, lettere chokoladeproduktion, opvask, rengøring mv.

Det er gode opgaver for mange STU-elever, da opgavens felt (start til slut) er overskueligt, der er gentagelser og arbejdet er velstruktureret.

Seneste STU-elev i et praktikforløb ved Anker Chokolade udtaler:
”Jeg pakkede chokolade i æsker, der blev virkelig flotte. Det var rart at jeg altid vidste hvad jeg skulle lave”
Alle har været så søde, og de har lært mig, at jeg bare skal spørge, når jeg er i tvivl

Det er essentielt med rummelige virksomheder, når vi som skole og samfund skal integrere sårbare og udsatte unge på arbejdsmarkedet, og her har Anker Chokolade været en perfekt allieret.

Vi ser frem til et fortsat samarbejde.

Flere artikler

Vil du gerne læse mere?