Medarbejderne på Incitaskolen Sydhavnen

Lærerne på stu
Anja Clausen

Anja Clausen

Leder af Incitaskolen Sydhavnen

Jeg har arbejdet i Incita siden 2006, og har bla. været leder af Incitas ungeindsats på beskæftigelsesområdet. Jeg er oprindeligt uddannet socialrådgiver, har efteruddannelse indenfor den løsningsfokuseret samtale og kognitiv coach uddannelse, samt Diplom i ledelse.

Tlf. 41895341
Mail: acl@incita.dk

Geske

Ida Geske Pingel Nyholm

Uddannelseskoordinator

Ida Geske Pingel Nyholm, Uddannelseskoordinator Geske er oprindeligt uddannet lingvist fra Aarhus Universitet, men blev tidligt selvstændig indenfor vin og specialiteter fra Italien.

Siden blev hun uddannet som Uddannelses- og Erhvervsvejleder fra DTU, hvor hun blev færdig i 2005. Geske har arbejdet i Incita i 22 år, først indenfor beskæftigelsen, de sidste tre år på Incitaskolen Sydhavnen.

Geske underviser i uddannelses- og erhvervsvejledning og kørekortteori, vejleder i uddannelses- og erhvervsvalg, tilrettelægger specialkurser og finder individuelt tilpassede praktikker til eleverne.

Tlf: 27111745
Mail: gny@incita.dk

Medarbejder på stu

Tobias Holst

Lærer

Jeg er uddannet lærer med linjefag i dansk, samfundsfag og specialpædagogik. Jeg har tidligere arbejdet på dagbehandlingsskoler og i folkeskolen.

På Incitaskolen underviser jeg i dansk, engelsk, samfundsfag, historie og kristendomskundskab.

Tlf: 27801542
Mail: tho@incita.dk

Medarbejder på stu

Camilla Skat Brandt Hansen

Lærer

Uddannet socialrådgiver.

Tidligere har jeg arbejdet på opholdssteder for unge med psykosociale udfordringer, diverse diagnoser og komorbiditet. Jeg har arbejdet som hjemmevejleder, kontaktperson, aflaster, familiebehandler og støtte i skoleregi i 1:1 opgaver. Jeg har herudover arbejdet inden for beskæftigelsesområdet med unge borgere.

På Incitaskolen underviser jeg i Ungegruppe, ADL og madlavning. Jeg er kontaktlærer og har en pædagogisk flyverfunktion hvor jeg bl.a. griber elever der har svært ved at indgå i undervisningen.

Tlf: 27807118
Mail: cbr@incita.dk

Tina Solheim

Tina Solheim

Lærer

Jeg er uddannet lærer med linjefag i dansk, billedkunst, madkundskab og håndarbejde. Derudover er jeg FVU lærer i dansk læsning samt Disko Fitness instruktør.

Tidligere har jeg arbejdet i folkeskolen, på VUC hvor jeg har undervist voksne tosprogede i FVU-læsning samt på brobygningsforløbet Way2Go, hvor jeg underviste unge med særlige behov.

På Incitaskolen underviser jeg i dansk, ADL, madlavning, billedkunst og fitness-dance.

Tlf: 41895348
Mail: TSO@incita.dk

Sine

Sine Neuchs

Lærer

Jeg er uddannet lærer med linjefagene dansk, dansk som andetsprog, billedkunst og samfundsfag. Derudover har jeg en bachelor i samfundsfag.

Jeg er efteruddannet FVU-læselærer, ordblindelærer og yogalærer og har taget kurser om unge med diagnoser, konflikthåndtering og kognitiv samtalemetode.

På Incitaskolen underviser jeg i dansk, ordblindeundervisning, billedkunst og samfundsfag.
Jeg har tidligere arbejdet med undervisning af unge og voksne med ADHD samt været FVU-lærer i et brobygningsforløb for unge ml. 18-30 år.

Tlf. 25973491
Mail: sne@incita.dk

Philip Bellign Magnussen

Philip Belling Magnussen

Lærer

Jeg er uddannet lærer med linjefag i matematik, natur og teknologi, kristendom, idræt og svømning. Derudover har jeg taget uddannelsen som friluftsvejleder på Skovskolen ved KU. Tidligere har jeg arbejdet på folkeskoler og har haft speciale i friluftsliv. På Incitaskolen underviser jeg i matematik og friluftsliv.

Tlf: 48803458
Mail: pbe@incita.dk

Lela - medarbejder på stu

Lela Snezana Hommelgaard

Lærer

Jeg er uddannet lærer med linjefag i matematik, engelsk, idræt og svømning. Derudover har taget uddannelsen til personlig træner og kostvejleder og er certificeret faldskærmsudspringer.

Tidligere har jeg arbejdet på folkeskoler og HF hvor jeg har undervist elever med særlige behov.

På Incitaskolen underviser jeg i matematik og engelsk, og fysisk træning fx boksning og forskellige boldspil.

Tlf: 48803457
Mail: lho@incita.dk

Lars Hestbæk

Er uddannet Cand. Scient. Soc. Fra RUC i 2007.

Lars har arbejdet med stu siden 2012, og har tidligere været leder for en stu-afdeling, der arbejdede med kriminalitetstruede unge.

Han har i undervist i de fleste af folkeskolens fag, og underviser derudover i foto og friluftsliv.

Anna Hagsted Olsen

Psykolog

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns universitet. Under min uddannelse havde jeg fokus på klinisk psykologi og socialpsykologi.

Tidligere har jeg arbejdet på et misbrugscenter med alle former for afhængighed, med ung som gammel. Derudover har jeg været i psykiatrien hvor jeg var i et ambulatorie for unge med forskellige psykoselidelser. Aktuelt arbejder jeg, udover på Incitaskolen, inden for beskæftigelsesområdet hvor jeg via undervisning og samtaler støtte ledige borgere i at komme i arbejde.

På Incitaskolen tilbyder jeg samtaler til elever og laver supervision for lærergruppen.

Tlf: 29454760
Mail: aol@incita.dk

Rikke

Rikke Kaaber Bertelsen

Fysioterapeut og kontaktlærer

Jeg er uddannet på fysioterapeutskolen i København – og har bl.a. tidligere arbejdet med neurologisk rehabilitering/genoptræning samt i Sundhedsdoktoren i forhold til sundhedsordninger mm. På Incitaskolen varetager jeg bl.a. fysisk træning – både holdbaseret og individuelt. Jeg udarbejder individuelle træningsprogrammer, underviser i ADL/bo-træning og har fokus på fysioedukation. Jeg har valgfaget Sundhed som bl.a. omhandler søvn, kost, fysisk træning, kroppens funktioner og mentalt sundhed.

Jeg tager desuden på virksomhedsbesøg i forhold til arbejdspladsindretning og ergonomisk vejledning. Udarbejder ansøgninger vedr. hjælpemidler. Laver sensoriske profiler på for at sikre størst mulig trivsel hos den unge. Jeg står for skolens motionsdag og førstehjælp med ekstern underviser. Jeg er desuden uddannet til at kunne varetage varmtvandstræning og afspænding.

Tlf: 24360147
Mail: rbe@incita.dk

Bente - medarbjeder på stu

Bente B. Holm

Fysioterapeut

Jeg er uddannet fysioterapeut, pilates- og yogainstruktør. På Incitaskolen underviser jeg i fysisk træning, yoga, afspænding og ADL (almindelig daglig livsførelse) og indgår i det øvrige lærer-team i dagligdagen og de sociale aktiviteter med eleverne.

Tlf: 41895349
Mail: bho@incita.dk

Klara Ryberg

Studentermedhjælper

Når jeg ikke arbejder på Incitaskolen, studerer jeg psykologi på Københavns Universitet.

På Incitaskolen har jeg varierende arbejdsopgaver. Jeg laver bl.a. 1-til-1 undervisning i HF-kurser hvor jeg hjælper med faglig støtte og strukturering med henblik at eleven bliver selvstændig på sigt.

Tidligere har jeg arbejdet i en socialforvaltning, hvor jeg udarbejdede undervisningsmateriale henvendt fagpersonalet omhandlende narrativ, systemisk og løsningsfokuseret psykologi og terapi.

Tlf: 53645430
Mail: krj@incita.dk

Lene Cortzen

Lene Abelsen Cortzen

Afdelingssekretær

afdelingssekretær Incitaskolen Center for Autisme og Incitaskolen Sydhavnen.

Jeg er sekretær på vores to stu'er. Jeg varetager al det administrative arbejde, der er i forbindelse med de to afdelinger. Det er fx mødeindkaldelser, udsendelse af mødemateriale, tilbud- og bevillingshåndtering, statusskrivelser, referater mm samt den daglige kontakt med de unge, deres forældre og sagsbehandlere.

Lene har været i Center for Autisme i mange år, og har et stort kendskab til centerets administration og udvikling.

Tlf: 48 80 27 27
Mail: lac@centerforautisme.dk

Beatrice - hund på stu

Beatrice

Skolehund

Jeg er skolehund på Incitaskolen. Min primære opgave er at skabe god stemning og sørge for, at alle har det godt. Om morgenen har jeg en livlig energi (men bare rolig – jeg gør sjældent), men hen på eftermiddagen kan jeg godt blive lidt træt, hvorfor jeg ofte tager en lur her.

Af hobbyer er jeg glad for at gå tur og kaste-med-bold-lege.