Medarbejderne på Incitaskolen Center for Autisme

Kathrine - leder på stu

Kathrine Christensen

Leder af Incitaskolen Center for Autisme

Kathrine er leder af incitaskolen på Center for Autisme. Kathrine har været leder på stu området i 4 år.

Oprindelig er hun uddannet psykolog og har arbejdet som psykolog mange år på beskæftigelsesområdet med unge voksne. Hun er autoriseret og specialist i klinisk psykologi.

Kathrine har også været leder af unge indsatser på beskæftigelsesområdet i flere år. Kathrine har en lederuddannelse.

Tlf. 41 89 53 53
Mail: kch@incita.dk

Medarbejder på stu skole

Dorte Gaardsøe

Lærer

Jeg blev uddannet lærer i 2009 med linjefagene dansk, historie, kristendom og billedkunst. Gennem hele min studetid arbejdede jeg med børn/unge diagnosticeret inden for autismespekteret, så det var derfor helt naturligt, at jeg som lærer er fortsat i samme spor.

Dorte har tidligere arbejdet som lærer på Brøndagerskolen - et helhedstilbud for børn med autisme, hvor hun har været i udskolingen. Her underviste jeg i mine linjefag og forskellige socialfag; selvstændighedstræning, seksualundervisning og ungdomsliv.

Jeg har været ansat på Center for Autisme siden august 2015 og underviser bl.a. i dansk og kommunikation, bo-undervisning og krea. Udover at være lærer på stu'en, er jeg også erhvervskonsulent, og laver praktikforløb for de unge på vores stu.

Tlf: 61 44 20 21
Mail: dog@centerforautisme.dk

Medarbejder på stu skole

Henrik Pedersen

Lærer

Jeg er uddannet folkeskolelærer og multimediedesigner. Jeg har tidligere arbejdet mange år i reklamebranchen med grafik og design samt som underviser i hjemmesidedesign.
Fra 2011 til min opstart på Center for Autisme i 2022 har jeg arbejdet på specialskole (stu) samt TEC på Frederiksberg og i Hvidovre.

Jeg underviser i bl.a. IT, netspil, science og bo-undervisning.

Tlf: 48 80 22 09
Mail: hep@centerforautisme.dk

Medarbejder på stu

Kristian Norup Hertz

Lærer

Jeg har læst historie og dansk på Københavns Universitet og begyndte egentlig min tilknytning til autismeområdet ved et tilfælde. Et studiejob på Frejaskolen (specialskole for børn med autisme) blev til fastansættelse samme sted.

Kristian har siden 2007 været ansat på Center for Autisme som lærer på stu'en, hvor han underviser i bl.a. historie, samtalegruppe og madlavning.

Undervisningen er dog kun en del af mit arbejde, der i lige så høj grad handler om at støtte vores elever i deres bestræbelser på, at udvikle de kompetencer, der skal sætte dem i stand til at føre et sundt, harmonisk og selvstændigt liv.

Tlf: 22 90 09 39
Mail: khj@centerforautisme.dk

Medarbejder på stu skolen

Martin Bach Holst

Lærer

Martin er oprindeligt uddannet sygeplejerske fra Rigshospitalet og arbejdede 5 år på operationsafsnittet. Siden uddannet som lærer fra Blaagaard Statsseminarium (linjefag i matematik, historie og idræt), hvor han blev færdig i 2001. Martin har været 5 år i folkeskolen og 6 år på en specialskole for elever med forskellige diagnoser og udfordringer, primært autisme og ADHD.

Martin startede på Center for Autisme i 2013 og underviser bl.a. i matematik, samfund og erhverv, træværksted, Årstidernes fag, fransk og bo-undervisning.

Tlf: 22 32 15 79
Mail: mbh@centerforautisme.dk

Medarbejder på Center for Autisme

Michael Paroli

Lærer

Jeg er uddannet pædagog og har de seneste 12 år arbejdet med unge og voksne med autisme. Jeg har erfaring fra botilbud samt en bred vifte at kurser.

Michael har siden 2008 været ansat på Center for Autisme, hvor han underviser i bl.a. matematik, orientering, netspil samt skak og brætspil.

Tlf. 41 28 89 67
Mail: mpj@centerforautisme.dk

Medarbejder på stu

Mikala Skou

Lærer

Mikala har en uddannelsesmæssig baggrund som pædagog, samt en kandidat i pædagogisk antropologi. Gennem hendes studier har hun specialiseret i hhv. fastholdelse af udfordret unge i uddannelse, samt recovery-orienteret indsatser for udsatte unge på arbejdsmarkedet.

Mikala har gennem de sidste 10 år arbejdet med mennesker indenfor autismespektret. Hendes erfaringer ligger primært i specialskoleregi, men hun har også arbejdet som mentor og erhvervskonsulent for unge med autismespektrumsforstyrrelser.

Mikalas primære undervisningsfag på stu er psykologi, engelsk, dansk og seksualundervisning. Ydermere underviser hun i mere praktiskorienteret fag som madlavning, fysisk træning og bo-undervisning.

Tlf: 48 80 27 05
Mail: mis@centerforautisme.dk

Geske

Ida Geske Pingel Nyholm

Uddannelseskoordinator

Ida Geske Pingel Nyholm, Uddannelseskoordinator Geske er oprindeligt uddannet lingvist fra Aarhus Universitet, men blev tidligt selvstændig indenfor vin og specialiteter fra Italien.

Siden blev hun uddannet som Uddannelses- og Erhvervsvejleder fra DTU, hvor hun blev færdig i 2005. Geske har arbejdet i Incita i 22 år, først indenfor beskæftigelsen, de sidste tre år på Incitaskolen Sydhavn.

Geske underviser i uddannelses- og erhvervsvejledning og kørekortteori, vejleder i uddannelses- og erhvervsvalg, tilrettelægger specialkurser og finder individuelt tilpassede praktikker til eleverne.

Tlf: 27 11 17 45
Mail: gny@incita.dk

Lene Cortzen

Lene Abelsen Cortzen

Afdelingssekretær

afdelingssekretær Incitaskolen Center for Autisme og Incitaskolen Sydhavnen.

Jeg er sekretær på vores to stu'er. Jeg varetager al det administrative arbejde, der er i forbindelse med de to afdelinger. Det er fx mødeindkaldelser, udsendelse af mødemateriale, tilbud- og bevillingshåndtering, statusskrivelser, referater mm samt den daglige kontakt med de unge, deres forældre og sagsbehandlere.

Lene har været i Center for Autisme i mange år, og har et stort kendskab til centerets administration og udvikling.

Tlf: 48 80 27 27
Mail: lac@centerforautisme.dk

Thomas Clausen

Speciallærer

Speciallærer og leder af driften af Aspie Records.

Jeg har en bred erfaring med undervisning i musik og arbejder som speciallærer i erhvervscenteret og ungdomsuddannelsen. Jeg har arbejdet som musiker og musikunderviser hele mit voksne liv, med særlig fokus på sammenspil.

Thomas har været ansat på Center for Autisme siden 2007, og har senest ledet driften af Aspie Records, som er et elev-funderet pladeselskab (www.aspierecords.dk) under Center for Autisme. Her er desuden et tilhørende plade- og videostudie, for unge med autisme, som udgiver på ITunes mm.

Thomas har en kandidat i Dansk og Psykologi fra Roskilde Universitet, og har tidligere erfaring som speciallærer på Bakkeskolen, hvor han underviste i mange forskellige fag. Desuden opbyggede han musikundervisningen som skolens specialkompetence.

Thomas er også musiklærer på stu'en.

Rune Steen

Underviser (musik)

(Om-tekst følger)

Tlf:
Mail: @centerforautisme.dk