Medarbejderne på Incitaskolerne

Incitaskolen Sydhavns medarbejdere

 

Anja Clausen

Leder af Incitaskolen Sydhavn

Tlf. 41895341
Mail: acl@incita.dk

Jeg har arbejdet i Incita siden 2006, og har bla. været leder af Incitas ungeindsats på beskæftigelsesområdet. Jeg er oprindeligt uddannet socialrådgiver, har efteruddannelse indenfor den løsningsfokuseret samtale og kognitiv coach uddannelse, samt Diplom i ledelse.

Ida Geske Pingel Nyholm

Ida Geske Pingel Nyholm

Uddannelseskoordinator

Tlf: 27111745
Mail: gny@incita.dk

Ida Geske Pingel Nyholm, Uddannelseskoordinator
Geske er oprindeligt uddannet lingvist fra Aarhus Universitet, men blev tidligt selvstændig indenfor vin og specialiteter fra Italien.

Siden blev hun uddannet som Uddannelses- og Erhvervsvejleder fra DTU, hvor hun blev færdig i 2005. Geske har arbejdet i Incita i 22 år, først indenfor beskæftigelsen, de sidste tre år på Incitaskolen Sydhavn.

Geske underviser i uddannelses- og erhvervsvejledning og kørekortteori, vejleder i uddannelses- og erhvervsvalg, tilrettelægger specialkurser og finder individuelt tilpassede praktikker til eleverne.

Tobias Holst

Tobias Holst

Lærer

Tlf: 27801542
Mail: tho@incita.dk

Jeg er uddannet lærer med linjefag i dansk, samfundsfag og specialpædagogik. Jeg har tidligere arbejdet på dagbehandlingsskoler og i folkeskolen.

På Incitaskolen underviser jeg i dansk, engelsk, samfundsfag, historie og kristendomskundskab.

Camilla Skat Brandt Hansen

Camilla Skat Brandt Hansen

Lærer

Tlf: 27807118
Mail: cbr@incita.dk

Uddannet socialrådgiver.

Tidligere har jeg arbejdet på opholdssteder for unge med psykosociale udfordringer, diverse diagnoser og komorbiditet. Jeg har arbejdet som hjemmevejleder, kontaktperson, aflaster, familiebehandler og støtte i skoleregi i 1:1 opgaver. Jeg har herudover arbejdet inden for beskæftigelsesområdet med unge borgere.

På Incitaskolen underviser jeg i Ungegruppe, ADL og madlavning. Jeg er kontaktlærer og har en pædagogisk flyverfunktion hvor jeg bl.a. griber elever der har svært ved at indgå i undervisningen.

Tina Solheim

Tina Solheim

Lærer

Tlf: 41895348
Mail: TSO@incita.dk

Jeg er uddannet lærer med linjefag i dansk, billedkunst, madkundskab og håndarbejde. Derudover er jeg FVU lærer i dansk læsning samt Disko Fitness instruktør.

Tidligere har jeg arbejdet i folkeskolen, på VUC hvor jeg har undervist voksne tosprogede i FVU-læsning samt på brobygningsforløbet Way2Go, hvor jeg underviste unge med særlige behov.

På Incitaskolen underviser jeg i dansk, ADL, madlavning, billedkunst og fitness-dance.

Sine Neuchs

Sine Neuchs

Lærer

Tlf. 25973491
Mail: sne@incita.dk

Jeg er uddannet lærer med linjefagene dansk, dansk som andetsprog, billedkunst og samfundsfag. Derudover har jeg en bachelor i samfundsfag.

Jeg er efteruddannet FVU-læselærer, ordblindelærer og yogalærer og har taget kurser om unge med diagnoser, konflikthåndtering og kognitiv samtalemetode.

På Incitaskolen underviser jeg i dansk, ordblindeundervisning, billedkunst og samfundsfag.

Jeg har tidligere arbejdet med undervisning af unge og voksne med ADHD samt været FVU-lærer i et brobygningsforløb for unge ml. 18-30 år.

Philip Belling Magnussen

Philip Belling Magnussen

Lærer

Tlf: 48803458
Mail: pbe@incita.dk

Jeg er uddannet lærer med linjefag i matematik, natur og teknologi, kristendom, idræt og svømning. Derudover har jeg taget uddannelsen som friluftsvejleder på Skovskolen ved KU. Tidligere har jeg arbejdet på folkeskoler og har haft speciale i friluftsliv. På Incitaskolen underviser jeg i matematik og friluftsliv.

Lela Snezana Hommelgaard

Lærer

Tlf: 48803457
Mail: lho@incita.dk

Jeg er uddannet lærer med linjefag i matematik, engelsk, idræt og svømning. Derudover har taget uddannelsen til personlig træner og kostvejleder og er certificeret faldskærmsudspringer.

Tidligere har jeg arbejdet på folkeskoler og HF hvor jeg har undervist elever med særlige behov.

På Incitaskolen underviser jeg i matematik og engelsk, og fysisk træning fx boksning og forskellige boldspil

Lars Hestbæk

Er uddannet Cand. Scient. Soc. Fra RUC i 2007.

Lars har arbejdet med STU siden 2012, og har tidligere været leder for en STU-afdeling, der arbejdede med kriminalitetstruede unge.

Han har i undervist i de fleste af folkeskolens fag, og underviser derudover i foto og friluftsliv.

Anna Hagsted Olsen

Psykolog

Tlf: 29454760
Mail: aol@incita.dk

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns universitet. Under min uddannelse havde jeg fokus på klinisk psykologi og socialpsykologi.

Tidligere har jeg arbejdet på et misbrugscenter med alle former for afhængighed, med ung som gammel. Derudover har jeg været i psykiatrien hvor jeg var i et ambulatorie for unge med forskellige psykoselidelser. Aktuelt arbejder jeg, udover på Incitaskolen, inden for beskæftigelsesområdet hvor jeg via undervisning og samtaler støtte ledige borgere i at komme i arbejde.

På Incitaskolen tilbyder jeg samtaler til elever og laver supervision for lærergruppen.

Rikke Kaaber Bertelsen

Rikke Kaaber Bertelsen

Fysioterapeut og kontaktlærer

Tlf: 24360147
Mail: rbe@incita.dk

Jeg er uddannet på fysioterapeutskolen i København – og har bl.a. tidligere arbejdet med neurologisk rehabilitering/genoptræning samt i Sundhedsdoktoren i forhold til sundhedsordninger mm. På Incitaskolen varetager jeg bl.a. fysisk træning – både holdbaseret og individuelt. Jeg udarbejder individuelle træningsprogrammer, underviser i ADL/bo-træning og har fokus på fysioedukation. Jeg har valgfaget Sundhed som bl.a. omhandler søvn, kost, fysisk træning, kroppens funktioner og mentalt sundhed.

Jeg tager desuden på virksomhedsbesøg i forhold til arbejdspladsindretning og ergonomisk vejledning. Udarbejder ansøgninger vedr. hjælpemidler. Laver sensoriske profiler på for at sikre størst mulig trivsel hos den unge. Jeg står for skolens motionsdag og førstehjælp med ekstern underviser. Jeg er desuden uddannet til at kunne varetage varmtvandstræning og afspænding.

Bente B. Holm

Fysioterapeut

Tlf: 41895349
Mail: bho@incita.dk

Jeg er uddannet fysioterapeut, pilates- og yogainstruktør.
På Incitaskolen underviser jeg i fysisk træning, yoga, afspænding og ADL (almindelig daglig livsførelse) og indgår i det øvrige lærer-team i dagligdagen og de sociale aktiviteter med eleverne.

Tine Cecilie Juel Olsen

Tine Cecilie Juel Olsen

Studentermedhjælper

Tlf: 27 80 48 31
Mail: tce@incita.dk

Når jeg ikke er på arbejde på Incitaskolen studerer jeg psykologi på Københavns Universitet.

Mine arbejdsopgaver på skolen varierer. Jeg underviser blandt andet ungegruppen og A-holdet. I ungegruppen vender vi forskellige emner og temaer, som kan være af særlig betydning i ungdommen. På A-holdet taler vi om autisme og forskellige forhold og udfordringer, der kan være gældende i relation til autisme.

Tidligere har jeg blandt andet været ansat på en skole i en afdeling for elever med særlige behov, været kontaktperson og arbejdet i et aflastningstilbud.

Klara Ryberg

Studentermedhjælper

Tlf: 53645430
Mail: krj@incita.dk

Når jeg ikke arbejder på Incitaskolen, studerer jeg psykologi på Københavns Universitet.

På Incitaskolen har jeg varierende arbejdsopgaver.  Jeg laver bl.a. 1-til-1 undervisning i HF-kurser hvor jeg hjælper med faglig støtte og strukturering med henblik at eleven bliver selvstændig på sigt.

Tidligere har jeg arbejdet i en socialforvaltning, hvor jeg udarbejdede undervisningsmateriale henvendt fagpersonalet omhandlende narrativ, systemisk og løsningsfokuseret psykologi og terapi.

Beatrice

Beatrice

Skolehund

Jeg er skolehund på Incitaskolen. Min primære opgave er at skabe god stemning og sørge for, at alle har det godt. Om morgenen har jeg en livlig energi (men bare rolig – jeg gør sjældent), men hen på eftermiddagen kan jeg godt blive lidt træt, hvorfor jeg ofte tager en lur her.

Af hobbyer er jeg glad for at gå tur og kaste-med-bold-lege.

Incitaskolen Center for Autismes medarbejdere

 

Du kan se alle medarbejderne på Incitaskolen Center for Autisme her på centerforautisme.dk.