Feriekalender & kørselsordning

 

Lukkeuger

Incitaskolernes ferier 2023:

Vinterferie: lørdag den 11. februar – søndag den 19. februar

Påskeferie: lørdag den 1. april – mandag den 10. april

St. Bededagsferie: fredag den 5. maj – søndag den 7. maj

Kr. Himmelfartsferie: torsdag den 18. maj – søndag den 21. maj

Pinseferie: lørdag den 27. maj – mandag den 29. maj

Grundlovsdagsferie: lørdag den 3. juni – mandag den 5. juni

Sommerferie: mandag den 26. juni – fredag 4. august
Første skoledag efter sommerferie: mandag den 7. august

Efterårsferie: lørdag den 14. oktober – søndag den 22. oktober

Juleferie: fredag den 22. december – tirsdag den 2. januar 2024

2024

Vinterferie: lørdag den 10. februar – søndag den 18. februar

Påskeferie: lørdag den 23. marts – mandag den 1. april

Kr. Himmelfartsferie: torsdag den 9. maj – søndag den 12. maj

Pinseferie: lørdag den 18. maj – mandag den 20. maj

Grundlovsdagsferie: onsdag den 5. juni

Sidste undervisningsdag inden sommerferie: fredag den 21. juni

Første undervisningsdag efter sommerferie: mandag den 5. august

Efterårsferie: lørdag den 12. oktober – søndag den 20. oktober

Juleferie: fredag den 20. december – søndag den 5. januar

 

Husk at give besked til eventuelt kørselsordning!

Hvis der er spørgsmål om ferieplanen, så kontakt skolen:

For Incitaskolen Sydhavnen:
Anja Clausen
acl@incita.dk
telefon 4189 5341

For Incitaskolen Center for Autisme:
Kathrine Christensen
kch@incita.dk
Telefon 4189 5353

 

Kørselsordning/henteordning

Vi har på Incitaskolerne erfaring med, at individuel henteordning og transport træning i kortere perioder kan være en nødvendig foranstaltning for at sikre, at elevens opstart på Incitaskolen forløber positivt.
Vi har også erfaring med at iværksætte sådanne tiltag undervejs i et forløb, fx hvis angstsymptomer eller andre udfordringer tilkommer eller blusser op.
Hvis det vurderes nødvendigt, kan en henteordning indbefatte, at den unge i første omgang hentes af en medarbejder.
Dernæst vil eleven blive undervist individuelt eller på hold i transporttræning i offentlig transport, cykle eller gå ruten sammen, indtil eleven føler sig tryg ved at transportere sig selv.

Det er vigtigt, at henteordningen for de unge varer så kort tid som muligt. Der er meget læring for den  unge i selv at transportere sig, og egen transport er erfaringsmæssigt med til at styrke den unges ejerskab over forløbet. Desuden er det en forudsætning for et aktivt og udadvendt voksenliv.